Strona Główna

O nas

 • Drukuj

 

       Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce jest organizacją pozarządową, posiadającą osobowość prawną. Środki na działalność pozyskujemy poprzez składki słuchaczy oraz udział w konkursach, projektach i od sponsorów.

        Nasz uniwersytet jest objęty patronatem naukowym Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej.

       Opiekunem naukowym naszego Stowarzyszenia z ramienia Uniwersytetu w Białymstoku jest:

prof. dr hab. Uniwersytetu w Białymstoku 

MAŁGORZATA HALICKA

 

        Proponujemy dużą różnorodność zajęć tematycznych, wykłady, seminaria, wycieczki oraz rajdy piesze i rowerowe.

 

       Obszary naszej działalności obejmują:

     •   Wspieranie naszych członków w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych;
     •   Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
     •   Działalność na rzecz społeczności lokalnej;
     •   Naukę;
     •   Edukację;
     •   Oświatę i wychowanie;
     •   Kulturę;
     •   Ekologię.

 

Z A P R A S Z A M

 

Anatol OCHRYCIUK

Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Hajnówce