Seminarium w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.

 

     Na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawiciele zarządu naszego Uniwersytetu Antonina Skoruk i Zbigniew Angielczyk – uczestniczyli w seminarium „Platformy Wymiany Doświadczeń” w Białymstoku związanego z realizacją projektu pod hasłem „Bądź aktywny, bądź najlepszy” (projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

       Seminarium było prezentacją materiałów teoretycznych – tu ciekawy temat przedstawili prof. Wojciech Pędich (o roli wolontariatu na rzecz ludzi starszych) i dr Beata Wojszel (o polityce społecznej wobec ludzi starszych w woj. podlaskim).

   Nas najbardziej interesowała wypowiedź znanej nam kol. z Korycina pani Elżbiety Tarachanowicz (poznaliśmy ją w czasie naszych odwiedzin w ich gościnnym ośrodku w 2012r.). Omówiła ona realizowany przez nich projekt „Seniorzy w działaniu”.

     O swojej pracy mówiły też panie z Łap i Wyszkowa. Nasze wystąpienie dotyczyło innej niż omawiana formy pracy na rzecz seniorów. Zaprezentowaliśmy nasze materiały medialne o działaniach UTW w pierwszym pięcioleciu naszego funkcjonowania. Niestety, nie dano nam więcej czasu, by przestawić prezentację z ostatnich dwóch lat.

     Wyjechaliśmy z poczuciem niedosytu. Mimo to orientacja w różnych formach pracy na rzecz seniorów jest pożyteczną i przydatną wiedzą także dla nas.

Autor: mgr Antonina SKORUK

 

Foto: Zbigniew ANGIELCZYK

Wiosenne seminarium przyrodnicze w puszczańskim plenerze.

 

       Miał być tylko wiosenny spacer po puszczy, a w rzeczywistości uczestniczyliśmy (24 panie z UTW) w prawdziwym edukacyjnym seminarium. Wszystko za sprawą naszego przewodnika pana Marka Wołkowyckiego pracownika naukowego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej. W czasie spaceru pokazał nam znaną przecież Puszczę Białowieską od zupełnie innej strony, od wewnątrz, opowiadając o jej własnym porządku i zasadach, w które

Czytaj więcej: Wiosenne seminarium przyrodnicze w puszczańskim plenerze.

Otwarte spotkanie Platformy Dialogu i Współpracy.

 

     27 XI 2013r liczna grupa członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyła w interesującym spotkaniu poświęconym szeroko rozumianej edukacji społecznej dotyczącej zrównoważonego rozwoju uwzględniającego ochronę przyrody i potrzeby społeczeństw, głównie naszego regionu. Spotkanie ilustrowane było prezentacją multimedialną i dyskusją inspirowaną częścią warsztatową.

Czytaj więcej: Otwarte spotkanie Platformy Dialogu i Współpracy.

Rosyjska poezja śpiewana – Bułat Okudżawa.

 

 

  

 

    Listopadowe seminaryjne spotkanie w klubie Seniora poświęcone było Rosyjskiej poezji śpiewanej a konkretnie Bułatowi Okudżawie.

Czytaj więcej: Rosyjska poezja śpiewana – Bułat Okudżawa.