Odwiedziliśmy wsie gminy Hajnówka.

 

   Pani Wójt Gminy Hajnówka Olga Rygorowicz po raz drugi zaprosiła członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wycieczkę po podległych sobie wsiach.

 

   I tak 16 X szkolnym autobusem wyjechaliśmy rano najpierw do cerkiewki p.w. Braci Boromeuszów w Krynoczce, miejsca kultowego słynącego uzdrowicielskim źródłem. Proboszcz opowiedział nam historię tego miejsca i świątyni.

   Dalsza trasa wiodła przez Lipiny, gdzie obejrzeliśmy nowy ośrodek rekreacyjny (na terenie dawnej mleczarni) świetlicę, plac zabaw dla dzieci, boisko, ławeczki pod brzozami. Miło było by mieć takie miejsce w mieście.

   Nowy estetyczny dom kultury zobaczyliśmy także we wsi Chytra, a w kolejnej wsi Stare Berezowo czekała nas niespodzianka – słodki poczęstunek w towarzystwie rozśpiewanych strażaków (i strażaczki!) naturalnie w kolejnym Gminnym Ośrodku Kultury.

   W świetlicy w Trywieży z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy bardzo ciekawej opowieści wieloletniego sołtysa p. Konstantego Sołowianiuka o historii tej wsi i okolic. Obok świetlicy ostatnio pojawił się pomnik upamiętniający 365 rocznicę jej powstania i herb Trywieży (trzy wieże nawiązujące do nazwy wsi).

   Czas wycieczki kończy się wczesnym popołudniem. Jeszcze tylko obejrzeliśmy pracownię tkactwa w ośrodku w Dubinach i odwiedziliśmy miejscową szkołę gminną gdzie czekała na nas p. dyrektor Alina Ginszt.

   Szkoła robi bardzo dobre wrażenie – ładna architektonicznie, z nowoczesną salą gimnastyczną, oddziałami przedszkolnymi, dobrze wyposażonymi pracowniami.

   Tu też wycieczkę naszą zakończył smaczny obiad. Szkolny autobus odwiózł właśnie grupę najmłodszych dzieci i przyjechał po nas.

   Bardzo dziękujemy p. Wójt za tę ciekawą i pożyteczną wyprawę. Bo pożytek z niej tym większy, że oglądaniu towarzyszył obszerny komentarz naszej przewodniczki charakteryzujący poszczególne miejscowości i działania gminy na rzecz ich unowocześniania. A jest się czym chwalić i co podziwiać: wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, świetlice i domy kultury, w najbliższej perspektywie także montowanie urządzeń wytwarzających energię elektryczną (solary, ogniwa fotogalwaniczne), także nadzieja na inwestycje (koło Trywieży duże pokłady gliny do produkcji cegły). Widać wręcz, że wsie nam pięknieją i bogacą się, choć pewnie do zrobienia jest ciągle wiele.

   Na koniec nasuwa się tyleż banalna, co i trafna refleksja zawarta w porzekadle: „Cudze chwalicie, swego nie znacie” … hm już trochę znamy.

   Pani Wójt serdeczne podziękowania za tę możliwość.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Nadzieja WEREMIUK, Zbigniew ANGIELCZYK