„Hajnówka – OdNowa”.

 

„Hajnówka – OdNowa”

 

 

       Pierwsze w nowym semestrze 2016/17 r. spotkanie wykładowe wpisuje się w trwającą od kilku miesięcy akcję promocyjną przygotowującą szeroko zakrojony program określany hasłem HAJNÓWKA – OdNowa”. Zakłada on wielostronną rewitalizację naszego miasta. Program przewiduje działania przygotowawcze na czas od września 2016 do sierpnia 2017.

 

       Zamysł tego projektu ma wyraźny charakter samorządowo-społeczny i dla tego tak ważna jest jego popularyzacja w jak najszerszych kręgach społeczności miasta, pobudzanie aktywności mieszkańców i zaangażowanie ich w tworzenie tego projektu. Odbywają się w tym celu kolejne konsultacje społeczne, tzw. „spacery badawcze” wskazujące konkretne miejsca i problemy, przeprowadzane są ankiety i inne formy kontaktów z mieszkańcami. Dużą uwagę zwraca się na wskazywanie obszarów kryzysowych – spraw wymagających szczególnej uwagi w walce z różnymi patologiami (przygotowano mapki zagrożeń). Ważne miejsce także zajmują w projekcie sprawy aktywności kulturalnej mieszkańców.

       Ten szeroko zarysowany program skierowany jest do samorządu, ale też do prywatnych podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych. Jak zwykle do realizacji takich programów potrzebne są fundusze. Projektodawcy liczą w dużej mierze na zaoszczędzone środki unijne.

       Projekt jest bardzo ciekawie opracowany i zawiera wiele szczegółowych, kompleksowo ujętych problemów, jednocześnie zakładał istotny udział mieszkańców w jego realizację. Przedstawione materiały wykładowczyni, pani Magdalena Chirko – Zastępca Kierownika Referatu Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Hajnówka, zatytułowała: „Omówienie prac nad przygotowaniem programu rewitalizacji miasta Hajnówka”.

       Bardzo dziękujemy za wszechstronne i bardzo pożyteczne informacje. Mamy nadzieję że zachęci to naszych słuchaczy do włączenia się do prac nad projektem.

       Wykład urozmaicili tym razem goście z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hajnówce z pięknym widowiskiem teatralnym opracowanym przez p. reżyser Joannę TROC. Wykonawcami – aktorami przedstawienia byli podopieczni Ośrodka, którzy ten oryginalny program pokazywali na przeglądzie w II Etapie Regionalnych Eliminacji do Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ALBERTIANA 2017 i zdobyli I miejsce. Bardzo nas wzruszył i skłonił do głębszych przemyśleń ten bajkowy mądry obraz.

       Spotkanie zakończył występ „Przepiórek” z Hajnowskiego Domu Kultury prezentujący – perfekcyjnie niemal – układy taneczne tradycyjne i nowe.

       Artystom obu grup gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Autor: mgr Antonina SKORUK

 

Foto-galeria: Stanisław CHOMICKI, Zbigniew ANGIELCZYK