Ważne problemy społeczne.

 

 

 

       Marcowy wykład w Uniwersytecie Trzeciego Wieku poświęcony był sprawom społecznie bardzo ważnym, ale nieczęsto będącym w centrum zainteresowania mieszkańców miasta – to pracą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaprosiliśmy, więc na nasze spotkanie p. dyrektor tej placówki Barbarę Wasiluk pełniącą tę funkcję od 20. lat.

       Wyjaśniła nam w swym wykładzie – wymiar i zakres pomocy społecznej. Na wstępie podkreśliła ważność terminu POMOC, ponieważ jest on często zamiennie używany ze słowem opieka, o znacznie szerszym wymiarze.

       Praca MOPS-u oparta jest na ustawie o pomocy społecznej i przez lata obejmuje coraz szersze wymiary i obszary działania. Ośrodek zajmuje się dystrybucją wszelkiego rodzaju zasiłków, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną (jedną z dwóch w województwie), przekazuje pomoc na dzieci z funduszu 500 + i wiele innych szczegółowych prac, w tym trudną i bardzo ważną pieczę zastępczą nad dziećmi. Wszystkie te prace, obwarowane są szczegółowymi przepisami, głównie natury finansowej.

       Wiążą się z tym, wywiady, wizyty w domach, współpraca z różnymi placówkami opiekuńczymi i pomocowymi. Wykonują ją zarówno pracownicy etatowi, jak też przeszkoleni wolontariusze – w roli opiekunów rodzinnych, pomocy wobec osób niepełnosprawnych itp.

       Z pomocy MOPS-u mogą korzystać osoby samotne lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, społecznej. Decydujące jest kryterium dochodowe (osobom samotnym o dochodach do 634 zł., osoby w rodzinie do 514 zł. na jedną osobę) w większości przypadków konieczne jest orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności. Takie osoby mogą korzystać z zasiłków stałych, okresowych, celowych, osoby niepracujące korzystają też z opłat ubezpieczeniowych (składka zdrowotna, emerytalna, opłata usług opiekuńczych).

       Odrębne świadczenia mają charakter losowy. Rocznie, nasze miasto wydaje na różne formy zasiłków 1 124 894 zł (dane za 2017r.). w sumie tej mieszczą się także koszta na dożywianie dzieci.

       MOPS prowadzi też szeroką działalność opiekuńczą w stosunku do dzieci, ludzi starszych (w tym opłaty za ich pobyt w placówkach m.in. DPS). W całości wszelkie wydatki własne MOPS w skali roku (za 2017r.) wyniosły ok. 25,5 mln złotych.

       Tą szokującą sumą p. dyrektor zakończyła swoją prelekcję pozostawiając słuchaczy, mam nadzieję, z bogactwem materiału do przemyślenia różnej natury i nastrojów chyba mało optymistycznych. Dziękujemy p. Dyrektor za tę porcję wiadomości.

       Na szczęście, jak zwykle „obudowa” artystyczna wykładu pozwoliła odprężyć się, a była ona bogata i różnorodna. Wysłuchaliśmy krótkiego koncertu międzyszkolnej orkiestry dętej pod dyrekcją p. Krzysztofa Romaniuka.

       Okolicznościowego (Dzień Babci i Dziadka) programu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4. pod kierunkiem p. Julity Tokajuk, a także artystami z UTW – tancerek z tańcem cygańskim i kabaretowego montażu o paniach i panach przygotowanego przez koleżankę Wierę Guziuk.

       Wszystkim artystom za miłą zabawę serdecznie dziękujemy.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Irena SIDORUK, Zbigniew ANGIELCZYK

O trudnych sprawach ...

 

 

       O trudnych sprawach

       – wykład doktora nauk medycznych Pawła Grabowskiego z hospicjum w Michałowie.

       W bieżącym miesiącu wysłuchaliśmy bardzo szczególnego wykładu na naszym comiesięcznym spotkaniu. Skorzystaliśmy z możliwości zaproszenia do nas pana doktora Pawła Grabowskiego, by wysłuchać wypowiedzi człowieka, który od wielu lat w codziennej pracy pomaga ludziom w ostatnim etapie życia.

Czytaj więcej: O trudnych sprawach ...

Podlasie – styk narodowości, kultur, religii.

 

 

       Grudniowy wykład w naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku to kolejny powrót do przeszłości, tym razem odnoszący się do naszego regionu. Wykład zaprezentował, związany od lat z regionem i jego badacz prof. dr hab. Jerzy Urwanowicz z Uniwersytetu w Białymstoku.

Czytaj więcej: Podlasie – styk narodowości, kultur, religii.

O historii i prahistorii.

 

 

 

       Listopadowe spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku trochę nieoczekiwanie składało się z dwóch części – artystycznych występów okolicznościowych, bo za kilka dni przecież święto niepodległości i zasadniczego wykładu.

Czytaj więcej: O historii i prahistorii.

Inauguracja Roku Akademickiego 2017-2018

 

 

 

       11 października 2017 r odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Hajnówce.

       Jeszcze nie tak dawno, bo w czerwcu, uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 10 – lecia działalności naszego Stowarzyszenia, a już nadszedł czas, by zacząć kolejne dziesięciolecie.

Czytaj więcej: Inauguracja Roku Akademickiego 2017-2018