Ruch to zdrowie, wspólna gimnastyka z WTZ

 

      Zajęcia gimnastyczne prowadzone na sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym z DNJB przez dwie wspaniałe nasze instruktorki cieszą się wśród ,,studentek” UTW dużą frekwencją.

       Kolejny raz wspólne ćwiczenia słuchaczek i młodzieży z WTZ poprowadziła Renia Łapińska.

 

       Do zabaw i ćwiczeń zostały wykorzystane piłki, woreczki oraz taśmy. Była miła i wesoła atmosfera.

       Celem takich wspólnych spotkań jest integracja międzypokoleniowa, zachęcanie do aktywnych form spędzania czasu wolnego, uświadamianie znaczenia ruchu dla zdrowia człowieka.

Autor: Anna TELENTEJUK

Foto-galeria: Irena SIDORUK