Rada Programowa

 

     Skład Rady Programowej:

1.  prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier – Dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej;

2.  dr Ewa Pirożnikow – pracownik naukowy Politechniki Białostockiej;

3.  mgr Eugenia Karwowska – dyr. Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce;

4.  mgr Bożena Markiewicz – dyr.  Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce;

5.  mgr inż. Mieczysława Bogdanowicz – Prezes PSS „Społem”;

6.  mgr Rościsław Kuncewicz – dyr. Hajnowskiego Domu Kultury;

7.  mgr inż. Mirosław Chilimoniuk – dyr. Parku Wodnego.