Strona Główna

O nas

 

       Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce jest stowarzyszeniem osób starszych pragnących realizować swoje zainteresowania oraz plany i marzenia, na które wcześniej brakowało czasu i możliwości.

      UTW samodzielnie i niezależnie  planuje i realizuje swoją  działalność  odpowiadającą potrzebom seniorów i środowiska.

      UTW organizuje  wykłady i seminaria o różnej tematyce oraz zajęcia w grupach, sekcjach i warsztatach w zakresie: nauki języków obcych, podstaw informatyki, zajęcia z gimnastyki ruchowo usprawniającej na sali gimnastycznej i na basenie w wodzie, tenis stołowy oraz marsze z kijkami Nordic Walking, spływy kajakowe i rajdy rowerowe, warsztaty teatralne i taneczne a także inne zajęcia odpowiadające potrzebom seniorów.

      UTW organizuje wycieczki poznawczo – turystyczne krajowe bliskie i dalsze oraz zagraniczne, zbiorowe wyjazdy do teatrów, kin i muzeów, organizuje różne zabawy oraz spotkania integracyjne i towarzyskie, uczestniczy zbiorowo w wielu wydarzeniach społecznych i kulturalnych odbywających się w mieście i okolicy.

      UTW współpracuje z samorządami  Miasta  Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego, z wieloma instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, organizacjami społecznymi oraz z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem w Białymstoku i Politechniką Białostocką oraz białowieskimi placówkami naukowo – badawczymi.

        UTW swoją działalność opiera wyłącznie na pracy społecznej władz statutowych i wszystkich członków stowarzyszenia. Niezbędne wydatki finansowe pokrywane są ze statutowych składek członkowskich, darowizn oraz z grantów pozyskiwanych w ramach konkursów organizowanych przez instytucje samorządowe.

 

Zapraszamy do nas

    Zarząd UTW