Strona Główna

Zajęcia grupowe w UTW w roku akademickim 2023/2024

 

1.    GRUPA TEATRALNA

Instruktor              Grażyna Pawluczuk

Lider grupy           Jarosław Trochimczyk

Miejsce pracy       Hajnowski Dom Kultury

Terminy spotkań – wg odrębnych ustaleń

 

2.    GRUPA TANECZNA

Instruktor              Karolina Gryciuk

Lider grupy           Alina Perdion

Miejsce pracy       Hajnowski Dom Kultury

Terminy spotkań – piątki, 10,30

 

3.    GIMNASTYKA USPRAWNIAJĄCA

Instruktor              Renia Łapińska

Lider grupy           Irena Adamska

Miejsca pracy       Sala gimnastyczna LO Nr 2 z DNJB

Terminy spotkań – wtorki, godz. 8,00 - 9,00

 

4.    GIMNASTYKA W WODZIE

Instruktor              Renia Łapińska

Lider grupy           Maria Chrościelewska

Miejsca pracy       Baseny w Parku Wodnym

Terminy spotkań – środy, godz. 14,00

 

5.    NORDIC WALKING

Instruktor             Anna Telentejuk

Lider grupy          Antonina Fiedoruk

Miejsca ćwiczeń – tereny leśne

Miejsce i terminy spotkań: róg ul. 3 Maja i Celnej – poniedziałki i czwartki, godz. 10,00

 

6.    NORDIC WALKING

Instruktor             Zoja Wołkowycka

Lider                    Leontyna Trochimiuk

Miejsce ćwiczeń: – tereny leśne

Miejsce i terminy spotkań: przy Parku Wodnym – czwartki, godz. 10,00

 

7.    TENIS STOŁOWY

Instruktor             Mikołaj Telentejuk

Lider                    Mikołaj Telentejuk

Miejsce ćwiczeń – Sala gimnastyczna LO nr 2 z DNJB

Terminy zajęć – wtorki i piątki, godz. 9,00

 

8.    NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nauczyciel           Waad z Tunezji

Lider                     Barbara Antypiuk

Miejsce nauki – Hajnówka Centralna Dworzec

Terminy zajęć – wtorki, godz. 11,00 – od 21 listopada 2023

 

9.    GIMNASTYKA JOGA

Instruktor             Julianna Kojło

Lider                    Alina Hrynkiewicz

Miejsce – Hajnowski Dom Kultury

Terminy zajęć – piątki, 11,30 – od listopada 2023

 

10.  NAUKA PODSTAW INFORMATYKI

Nauczyciel           Grzegorz Pietraszek

Lider                   

Miejsce zajęć – Zajęcia rozpoczną się w od drugiej połowy stycznia 2024

Terminy zajęć – więcej informacji w późniejszym terminie

 

Zarząd UTW