Strona Główna

Profesor Barbara Kudrycka w naszym uniwersytecie.

 

 

 

       Zaprosiliśmy Panią Profesor na wykład dotyczący Unii Europejskiej jako osobę dobrze rozeznaną w jej problemach i jako teoretyk i praktyk (profesor prawa administracyjnego, europoseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2003 – 2007).

 

       Z zapisanego tematu wykładu wynikało, że będziemy mówić o seniorach w Unii Europejskiej, ale poprosiliśmy o zwięzły wykład o strukturze tej organizacji, wszak zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego i dobrze byłoby wiedzieć, co nieco więcej niż wiemy z telewizji.

       Uzyskaliśmy jasną konkretną wiedzę w pigułce o strukturze Unii. Główne jej organy to:

Rada UE – zrzesza premierów państw członkowskich, doraźnie także ministrów, bo rozstrzyga najważniejsze dla całości organizacji sprawy. Co pół roku przewodniczy jej działaniom inne państwo członkowskie – w 2011 była to Polska.

Komisja Europejska – swoisty „rząd” Unii, powoływani komisarze zajmują się poszczególnymi działaniami (nasi to D. Hübner – wcześniej i J. Lewandowski obecnie – programowanie finansowe i budżet). Pracami całości kieruje przewodniczący José Manuel Barroso (wcześniej był J. Buzek). Ma też grono stałych urzędników.

    Najliczniejszy organ to Parlament – gromadzący przedstawicieli wszystkich członków (proporcjonalnie do liczby ludności, Polska ma 51).

       Gromadzą się oni we frakcjach m.in. Europejska Partia Ludowa (z Polski posłowie PO i PSL), Socjaliści i Demokraci (nasi SLD), Konserwatyści i Reformatorzy (tu posłowie z PiS).

        W Parlamencie tworzy się prawo europejskie (70% polskiego prawa pochodzi z unijnego), tu ostatecznie rozstrzyga się budżet.

       Ponieważ decyzje w Parlamencie to wynik żmudnych przygotowań i negocjacji, to oczywiste, że jakość parlamentarzystów jest sprawą kluczową.

       Dowiedzieliśmy się także o sposobie pracy parlamentarzystów w wybranych szczegółowych kwestiach.

        Pani Profesor zostawiła też czas na pytania i dyskusje, które skupiły się na sprawach polskich – odwieczny temat seniorów – emerytury, ale także studia (pamiętamy przecież, że p. Profesor do niedawna była Ministrem Szkolnictwa Wyższego, a jest ciągle posłem polskiego parlamentu), to także bezpieczeństwo narodowe – w kontekście wydarzeń na Ukrainie (tu p. Profesor przypomniała o staraniach o nasze wejście do strefy Schengen.

         Na sprawy stricte senioralne i uniwersyteckie niewiele zostało czasu.

       Ale nasza wykładowczyni jest żywo problemem zainteresowana, a w wybranych sprawach także obiecała pomoc.

       Spotkanie było bardzo pożyteczne i istotne, tym bardziej, że Pani Profesor jest osobą bardzo otwartą, bezpośrednią skłonną do dyskusji i życzliwą ludziom, a seniorom w szczególności.

       Myślę, że na długo zapamiętamy to spotkanie i serdecznie za nie dziękujemy.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto: Stanisław CHOMICKI, Zbigniew ANGIELCZYK

 

       Ps. administratora.

   Pani Minister Profesor Barbara KUDRYCKA drogą elektroniczną przesłała podziękowanie za spotkanie, które niniejszym w całości publikuję.

 

   Data: 10 kwietnia 2014 14:41

 

   Bardzo serdecznie dziękuję za zorganizowanie spotkania z UTW w Hajnówce.

   Spotkanie to było bardzo interesujące i ważne dla mnie. Ponieważ padły bardzo istotne pytania. Na jedno z tych pytań nie odpowiedziałam w sposób wyczerpujący, dlatego chciałabym uzupełnić swoją wypowiedź listownie.

   Pytanie dotyczyło możliwości kwotowej waloryzacji emerytur. Po sprawdzeniu okazało się, że Rząd Premiera Tuska przekonany do tego pomysłu, próbował wprowadzić kwotową waloryzację już dwukrotnie. Za drugim razem nawet proponując odpowiednią zmianę przepisów, niestety to Trybunał Konstytucyjny dwukrotnie stwierdził, że takie rozwiązanie będzie niezgodne z Konstytucją.

   Zdaniem sędziów TK różnice w wysokości emerytur powinny wynikać z różnic we wcześniejszych zarobkach. W związku z tym, że były bardzo różnej wysokości, wcześniejsze zarobki uzależniane są także od rodzaju pracy, jej długości, zajmowanych stanowisk i nie można zastosować kwotowej waloryzacji emerytur, bowiem są one odpowiednikiem wypracowanej wcześniej emerytury. Bardzo jest mi przykro z takiego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, ale oznacza to, że w tej sytuacji nawet w związku z najlepszą wolą Rządu i PO nie ma dzisiaj możliwości prawnych do przeprowadzenia takich zmian.

   Bardzo serdecznie proszę o przekazanie tej odpowiedzi dla wszystkich członków UTW zainteresowanych tą sprawą.

 

   Z wyrazami szacunku

   prof. Barbara Kudrycka