Strona Główna

Uniwersytet Trzeciego Wieku wkracza w ósmy rok funkcjonowania.

 

    Inauguracja nowego roku akademickiego 2014/15 miała miejsce 8 X ‘14r.

   Tradycyjnie już poza licznie zebranymi członkami Uniwersytetu przybyli zaproszeni goście – władze miasta, powiatu, gminy, reprezentanci Rady Programowej, dyrektorzy i nauczyciele szkół, którzy prowadzą zajęcia językowe i informatyczne.

O znaczeniu ich obecności i stałym wsparciu działalności Uniwersytetu mówiła w swym wystąpieniu Prezes Stowarzyszenia Mirosława Pawłowska.

   Główną częścią uroczystości – jak zawsze – był wykład inauguracyjny. W tym roku jego tematyki nie powstydziła by się żadna uczelnia wyższa, dotyczył bowiem nowatorskiej dziedziny – NANOTECHNOLOGII. Wygłosił go prof. zw. Witold Łojkowski z Polskiej Akademii Nauk, także wykładowca Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

   Tajemnicza nazwa dziedziny wykładu sugeruje, że jej przedmiotem są jednostki miar pochodnych w miliardowym zmniejszeniu w stosunku do podstawowych (NANO – grec. Karzeł). Drugi człon wyrazu – technologia – wskazuje, że te miary będą stosowane w dziedzinach praktycznym rzemiośle.

   Wykładowca tę tendencję do miniaturyzacji określił jako MEGATREND – nieodwracalny i nieunikniony rozwijający się w dużym tempie od ponad stu lat i to zarówno w obszarze teorii, jak też szybkiego zastosowania praktycznego.

   W toku prac badawczych uczeni dostrzegli, że tendencję do miniaturyzacji można zaobserwować w naturze, w świecie przyrody. Te wzory bywają też „naśladowane” w wytworach sztucznych.

Wykładowca sporą część wypowiedzi wzbogaconej slajdami poświęcił przykładom zastosowania nanotechnologii w wielu dziedzinach praktycznych:

-      medycynie (w leczeniu onkologicznym i implantologii);

-      w zastosowaniu grafenu (od elektroniki przez automatykę po chemię, biologię i medycynę);

-      w badaniu wszechświata (odległe galaktyki);

-      doskonaleniu metod komunikacji międzyludzkiej (głównie Internetu);

-      pogłębianiu wiedzy o atomie;

-      nowych formach ochrony środowiska (np. wykorzystaniu energii słonecznej).

   To tylko niektóre dziedziny, w których nanotechnologia znajduje zastosowanie. Można powiedzieć więc, że przyszłość świata w dużym stopniu będzie zależeć od rozwoju omawianej dziedziny.

   Wykład był tyleż ciekawy, co trudny, ale bez niego większość z nas z abstrakcyjnym pojęciem nanotechnologii pewnie bliżej by się nie spotkała. Warto więc pogimnastykować szare komórki, by nieco lepiej zrozumieć rozwijający się świat.

   Końcowa część spotkania była odpoczynkiem po trudach intelektualnych. Mieliśmy rzadką okazję poznać młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, która zaprezentowała swoje umiejętności taneczne, recytatorskie i wokalne. Uroczystość zakończył piękny występ taneczny naszych koleżanek.

Autor: mgr Antonina SKORUK

 

Foto-galeria: Stanisław CHOMICKI