Strona Główna

Poznajemy swoje prawa obywatelskie.

 

   Okres wyborczy końca roku 2014 i bieżący uświadamia nam, obywatelom jak ważna jest to sprawa w demokratycznym państwie. To też z zainteresowaniem przyjęliśmy propozycję tematu wykładowego na pierwsze w tym roku kalendarzowym spotkanie.

 

   Z problematyką prawa wyborczego zapoznała nas pani sędzia Barbara Świętochowska.

   Prawo wyborcze w obecnej formie pojawiło się w Polsce w 1919r. w kształtującym się porządku prawnym II Rzeczypospolitej (w I Rzeczypospolitej miało charakter stanowy).

   Współczesne prawo wyborcze regulują dwa akty prawne:

   Konstytucja RP

   Kodeks wyborczy (od 2012r.)

   Czynne prawo wyborcze, czyli prawo wybierania organów państwowych i samorządowych przysługuje obywatelom RP od osiemnastego roku życia, prawo bierne – możliwość bycia wybieranym – od 21 roku (organy samorządowe i sejm), 30 lat (senat) 35 lat (prezydent i PE). W tym prawie obowiązują jeszcze ograniczenia, co do niekaralności.

   Istotne w prawie wyborczym jest 5. zasad: powszechność, równość, bezpośredniość, proporcjonalność i tajność.

   Nad całością przygotowań i przebiegiem wyborów czuwa Państwowa Komisja Wyborcza.

   To ona – po ogłoszeniu przez prezydenta daty wyborów zajmuje się ich organizacją, przygotowaniem dokumentów, przebiegiem i sprawozdaniem, aż do ogłoszenia wyników.

   Jej ciałem pomocniczym jest Krajowe Biuro Wyborcze powołane do obsługi wyborów.

   Po ogłoszeniu terminu wyborów obowiązuje kalendarz wyborczy. Prawo zgłaszania kandydatów mają partie polityczne i komitety wyborcze, które w określonym terminie rejestrują listy kandydatów (konieczne jest wykazanie się wymaganą liczbą popierających kandydatów).

   Wybory odbywają się w wyznaczonym terminie i godzinach w poszczególnych obwodach wyborczych. W lokalach wyborczych pracują komisje wyborcze na czele z przewodniczącym, ich prace nadzorują mężowie zaufania delegowani z partii i komitetów wyborczych. Po zakończeniu wyborów i zliczeniu głosów z kart wyborczych komisja sporządza protokół i wraz z zapieczętowanymi kartami przekazuje organowi wyborczemu wyższego szczebla.

   Takie kompendium podstawowej wiedzy o prawach wyborczych przekazała nam pani wykładowczyni przypominając, że w 2015 roku czekają nas wybory prezydenckie i parlamentarne.

   Myślę, że odświeżona (a może w części i nowa) wiedza o prawach obywatelskich związanych z wyborami każdemu się przyda.

   Po dawce wiedzy mila była dawka rozrywki – grupa młodych aktorów pod kierownictwem pani Wiery Masajło zaprezentowała obyczajowe przedstawienie w języku białoruskim. Młodzi aktorzy bardzo dobrze wczuli się w ludowy folklor, co uwypukliła dodatkowo scenografia i stroje.

   W charakterze niespodzianki wystąpili na koniec "Mania i Wania".

Autor: mgr Antonina SKORUK 

 

Foto-galeria: Stanisław CHOMICKI