Strona Główna

Zaczynamy dziesiąty rok ...

 

       Zaczynamy dziesiąty rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce – uroczystość inauguracyjna 12 X 2016.

 

 

       Trudno uwierzyć, że to już dziesiąty rok od kiedy w przestrzeni publicznej naszego miasta pojawił się Uniwersytet Trzeciego Wieku – środowisku naszego miasta raczej nieznany dotychczas.

       Tegoroczna uroczystość odbyła się z konieczności w miejscu nietypowym – auli Wydziału Zamiejscowego Politechniki Białostockiej (przeciągający się remont sali w Hajnowskim Domu Kultury).

 

       W tym roku gościliśmy wiele znaczących i ważnych dla naszego środowiska osób na czele z Posłem p. Robertem Tyszkiewiczem, prof. Sławomirem Bakierem  Dziekanem Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej, radnymi z miasta i województwa, dyrektorami współpracujących z Uniwersytetem Trzeciego Wieku placówek, władzami miasta i powiatu, nauczycielami prowadzącymi zajęcia z naszymi słuchaczami. Oczywiście podstawę uczestników uroczystości stanowili licznie przybyli członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jak zwykle wszystkich serdecznie powitała kol. prezes Mirosława Pawłowska dziękując władzom, różnym darczyńcom i przyjaciołom naszego Stowarzyszenia za wieloletnią pomoc i współpracę – bez tego wsparcia nasza placówka w aktualnej formie nie mogłaby działać. Kol. Prezes podkreśliła najważniejszą społecznie rolę Uniwersytetu Trzeciego Wieku – integrację środowiska seniorów i jego swoistą nobilitację poprzez to w społeczności miasta.

       Przedstawiła także informacje o planach. Stowarzyszenia na rok 2016/17 – kontynuację wypracowanych i sprawdzonych form, ale też kilka nowych. Zwróciła uwagę na duże zaangażowanie znaczącej grupy członków i pracę na rzecz stowarzyszenia, bo to przecież sami członkowie swoim zaangażowaniem, pomysłowością, umiejętnością pracy w grupie decydują o ostatecznym efekcie i opinii o naszej placówce. A dobra opinia, która do nas dociera, nie tylko budzi dumę i zadowolenie, ale mobilizuje do dalszych działań i zachęca nowych seniorów do przynależności do Stowarzyszenia.

       Zabierający następnie głos goście podkreślali rolę Uniwersytetu Trzeciego Wieku w tworzeniu niezmiernie cennej wartości społecznej, jaką jest „solidarność pokoleń” (Poseł R. Tyszkiewicz), udział członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w prestiżowych imprezach w mieście np. Nordic Walking (Starosta Romaniuk), czy dużej aktywności we współtworzeniu i uczestnictwie w kulturze miejskiej (Dyr. Biblioteki Miejskiej A. Gryc).

       Powszechnymi życzeniami dobrego klimatu pracy na jubileuszowy rok zakończono część oficjalną uroczystości. A wysłuchanie hymnu studenckiego było przejściem do kluczowej części każdej inauguracji akademickiej.

       Do  nas  z  wykładem  przyjechała  z  Uniwersytetu  w  Białymstoku  p. dr Joanna Szymanowska (Wydział Pedagogiki i Psychologii).

       Temat bardzo interesujący:

„Seniorzy w sieci wsparcia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.”

       Kiedy w rodzinie pojawi się dziecko niepełnosprawne życie jej członków ulega istotnej i trudnej do ogarnięcia zmianie i komplikacji stanowiąc jednocześnie wielkie wyzwanie po każdym względem – organizacyjnym, funkcjonalnym, ekonomicznym. Zmianie muszą ulec więzi emocjonalne, a nawet system wartości i poglądów. W tych trudnych warunkach wejście w życie rodziny jej seniorów, ich oferta pomocy są bezcenne. Jest to szczególnie trudne w naszych czasach, gdy właśnie owe więzi, związki rodzinne ulegają rozluźnieniu.

       I wtedy właśnie okazuje się, często ku zaskoczeniu i młodszego i starszego pokolenia, jak ogromne pokłady sił energii, wiedzy i dobrej woli tkwią w dziadkach, ile są oni gotowi poświęcić pracy, czasu(!), uwagi niepełnosprawnym wnukom, szczególnie gdy tata i mama tych potrzeb dzieci nie może wypełnić. Dziadkowie kochają bezwarunkowo, są blisko fizycznie i psychicznie, dają bezpieczeństwo i opiekę, wpływają na rozwój i rehabilitację. O tej roli, w sposób oparty na badaniach naukowych popartych statystyką mówiła p. Doktor. Naturalnie pomoc seniora to tylko część opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, ale część bardzo ważna, wspomagająca inne formy (opieka społeczna, medyczna, rehabilitacyjna) i ich rolę uzupełniająca o ważne czynniki emocjonalne poprawiające komfort życia podopiecznych i ich rodzin, a im samym dająca wiele satysfakcji.

       To był bardzo ciekawy, inspirujący do przemyśleń wykład. Pani dr Joannie Szymanowskiej bardzo dziękujemy.

       Kończący uroczystość popis uczniów Szkoły Muzycznej był miłym uzupełnieniem bogatych treści uroczystości. Dumni jesteśmy z młodszych i starszych instrumentalistów.

       Od jutra nowy rok pracy.

       Powodzenia.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Stanisław CHOMICKI, Zbigniew ANGIELCZYK