Strona Główna

Internet, informacja w życiu codziennym i technice.

 

 

 

       Kwietniowy wykład w Uniwersytecie Trzeciego Wieku miał nieco inny charakter niż zwykle. Po pierwsze wykładowca pan Daniel Martyniuk: hajnowianin z urodzenia, który wykształcenie zdobył w kanadzie, a karierę zawodową w USA, od kilku lat mieszka i pracuje w Warszawie. W swobodzie, otwartości, bezpośredniości widać w nim człowieka Zachodu.

 

       Po drugie sposób prezentacji tematu – nieco odbiegający od zapowiedzi w ogłoszeniu. W praktyce wykładowca skoncentrował się na zagadnieniu, do czego można wykorzystać Internet i uzasadnieniem tezy, że jego rozwój przyczynia się do zawrotnego tempa upowszechnienia nowych technologii mających ogromny wpływ na życie codzienne. Potwierdzały to przytoczone porównania lat upowszechniania się nowych osiągnięć technicznych np. samolotu, telefonu komórkowego, Internetu. Im nowsze wynalazki, tym ich upowszechnianie się jest krótsze. Przykłady wskazały też jak bardzo szybko Internet wkroczył w codzienne życie, ułatwiając je, upraszczając i przyśpieszając różne czynności – zakupy, płatności, podróże, naukę języków, pracę zawodową. I to nie tylko tzw. biurową, ale też przemysłową.

       Odrębną dziedziną zastosowania Internetu są kontakty międzyludzkie (portale społecznościowe) i publiczne (kontakty z urzędami, placówkami Służby zdrowia). Wszystkie omawiane przykłady coraz bardziej mają wymiar globalny.

       Wykładowca zwrócił też uwagę na sferę słabiej jeszcze uświadomioną, na rolę Internetu jako narzędzia zdobywania i wykorzystywania informacji (np. w walce z konkurencją). Stąd coraz powszechniejsze stają się zawody doradców konsumentów.

       W końcowej części wykładu pojawił się wątek przyszłościowy, jego symbolicznym przykładem stały się drony. Czy to kolejny epokowy wynalazek? Do czego mogą służyć?

       To nie jedyne refleksje, jakie wzbudził wykład. Uświadomił nam dobitnie, w jakim świecie żyjemy i na ile możemy i chcemy korzystać z jego zdobyczy technicznych.

       Dziękujemy panu wykładowcy za interesujący i bardzo komunikatywny, prawie konwersacyjny sposób wykładu.

       Panu Burmistrzowi dziękujemy za pomoc w pozyskaniu wykładowcy.

       Druga część naszego spotkania – koncert pp. Zbigniewa Budzyńskiego i Jarosława Kowalskiego poświęcony był pamięci Prezes Mirosławy Pawłowskiej, którą pożegnaliśmy z wielkim żalem kilka dni wcześniej.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Zbigniew ANGIELCZYK