Strona Główna

Spotkanie sportowe WTZ i UTW.

 

       Kiedy jest ciepło i słonko przygrzewa, można ćwiczyć na powietrzu. Prowadząca ćwiczenia gimnastyczne kol. Renia Łapińska zaprosiła nas na teren Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

       Dnia 08.05.2018 r. 23. osobowa grupa słuchaczek wspólnie z uczestnikami WTZ ćwiczyła z kijkami Nordic Walking na świeżym, wiosennym powietrzu.

       Na zakończenie były gry i zabawy. Było to już trzecie nasze spotkanie. Dziękujemy kol. Reni i kadrze Warsztatów Terapii Zajęciowej za udostępnienie placu do wspólnych ćwiczeń i zabaw sportowych.

Autor: Anna TELENTEJUK

Foto-galeria: WTZ, Nadzieja WEREMIUK