Strona Główna

Bezpieczny Senior - seminarium.

 

Seminarium, UTW – spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji.

 

       Wznowiliśmy spotkania seminaryjne Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 21. lutego spotkaliśmy się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce; Zastępcą Komendanta Powiatowego w Hajnówce kom. Jakubem Ciulkin, Naczelnikiem Ruchu Drogowego, Naczelnikiem Prewencji, jednym z dzielnicowych i panią Rzecznik Komendy.

 

       Nasi goście to odmłodzona kadra, kompetentna i zaangażowana w służbę mieszkańcom miasta. Dowiedzieliśmy się, że sondażowe badania wskazują, że Hajnówka jest jednym z najbezpieczniejszych miast i ma dużą wykrywalność wszelkich przestępstw, co my mieszkańcy w znacznej części potwierdzamy.

       Sprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest naczelnym zadaniem Policji. Istotną formą wspomagającą realizację tego zadania jest funkcjonująca od pewnego czasu, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (dostępna w internecie), na której naniesione są najbardziej niebezpieczne miejsca, pozwala to traktować je z większą czujnością. I tu funkcjonariusze apelowali, by zgłaszać takie sytuacje – szczególnie wymagające długotrwałych działań (m.in. do ich stałego monitorowania). Nasi goście z zadowoleniem stwierdzili, że mieszkańcy Hajnówki z dużym zaangażowaniem współpracują z funkcjonariuszami w sytuacjach zagrożenia.

       W rozmowie z nami wyłoniło się kilka tematów, były to: monitoring na drogach miasta i okolic, bezpieczeństwo drogowe w ogóle, praca dzielnicowych (w mieście jest ich czterech, w całym powiecie ośmiu) i ich kontakt z mieszkańcami oraz sprawa bezpieczeństwa ludzi starszych wobec plagi wszelkich naciągaczy i złodziei.

       Na zakończenie, uznaliśmy za przydatne dalsze spotkania na bardziej szczegółowe tematy.

       Zaangażowanie słuchaczy – tak ważne – świadczyło o potrzebie takich spotkań.

       Dziękujemy gościom za spotkanie.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Irena SIDORUK