Strona Główna

W trosce o bezpieczeństwo Seniorów.

 

        W trosce o bezpieczeństwo Seniorów. Kolejne spotkanie seminaryjne słuchaczy UTW z funkcjonariuszami Policji.

 

 

       To już trzecie spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, (bo podczas drugiego spotkania przekonaliśmy się jak ważne są elementy odblaskowe umieszczone na ubraniu pieszych lub rowerzystów poruszających się po drogach publicznych). Tym razem odwiedził nas sam komendant Powiatowy Policji nadkomisarz Bartosz Lorenc z grupą funkcjonariuszy.

 

       Pan Komendant podkreślił ważność takich spotkań policjantów ze środowiskiem seniorów, bo jest to okazja wykorzystania ich życiowej wiedzy i doświadczenia w kontaktach społecznych. Mogą one być bardzo przydatne w codziennej pracy funkcjonariuszy, a jednocześnie środowisko seniorów ma szansę dowiedzieć się wielu o problemach, z którymi styka się w swej służbie Policja.

       W spotkaniu skupiono się na niebezpieczeństwach grożących ludziom starszym ze strony różnego rodzaju oszustów próbujących wyłudzić od takich ludzi pieniądze lub kosztowności tzw. metodą „na babcię”. Media od pewnego czasu często donoszą o takich przypadkach, ale pan Komendant odwołał się do konkretnych przypadków ostrzegając, by nie podawać (w rozmowie telefonicznej lub bezpośredniej) imion krewnych i innych danych osobowych, a przede wszystkim stanu finansowego (np. oszczędności bankowych), nie wierzyć, że dzwoniący to funkcjonariusz Policji, lub innej instytucji (np. ubezpieczeniowej, energetycznej), natomiast natychmiast poinformować prawdziwy organ Policji.

       Drugi typ niebezpieczeństwa to tzw. okazyjna, tanie zakupy w ramach publicznych prezentacji, zwykle ich taniość jest pozorna. A jeśli już podpisano jakąś umowę, to należy wiedzieć, że w ciągu 2. tygodni (14. dni) możemy taki zakup odesłać bez konsekwencji finansowych.

       Ważną też sprawą jest ostrożność w ujawnianiu dowodu osobistego lub karty płatniczej (łatwość jej wykorzystania).

       Warto też pamiętać o oszustach podających się za funkcjonariuszy (należy domagać się identyfikatorów i skontaktować się z policją).

       Pod koniec rozmowy na ten temat p. Komendant przypomniał gdzie możemy znaleźć „naszych dzielnicowych”, oraz o możliwościach aplikacji „Moja Komenda”.

       W drugiej części spotkania rozmowa skupiła się na bezpieczeństwie drogowym. Zebrani seniorzy pytali o szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa (i ewentualnych wykroczeń) przy przechodzeniu przez jezdnię, potrzebie dużej uwagi i ostrożności, zarówno pieszych jak i prowadzących pojazdy.

       Na koniec spotkania przedstawili się zebranym pozostali funkcjonariusze – dzielnicowi mówiąc o priorytetach, zadaniach na swoich terenach pracy.

       Zgłosili też bardzo ważny postulat, by kontaktować się z dzielnicowymi przez nagrywanie się na pocztę głosową zaczynając od przedstawienia się i zgłaszając sprawę, a w sprawach pilnych do – dyżurnego w komendzie tel. 997 lub 112.

       Spotkanie było bardzo owocne i pożyteczne. Dziękujemy funkcjonariuszom za aktywność i troskę o nasze bezpieczeństwo.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Irena SIDORUK, Zbigniew ANGIELCZYK