Strona Główna

Przedwigilijne spotkanie opłatkowe w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

 

   

       Zgodnie z powszechną już tradycją spotkań przedświątecznych także słuchacze UTW zebrali się na uroczystości, by przy wspólnym stole złożyć sobie życzenia.

Rangę spotkaniu nadała obecność panów Burmistrza i Starosty, a także występ pierwszoklasistów ze Szkoły nr 1 z przedstawieniem jasełkowym. Występ był uroczy i wzruszający, przywołujący symbole dobra i zła, narodziny Dziecka Bożego i oddawany mu hołd.

       Dzieci z ogromnym zaangażowaniem odgrywały swoje role i śpiewały. Dziękujemy im serdecznie za te chwile wzruszenia i wprowadzenia w bożonarodzeniowy nastrój. Centralnym punktem uroczystości było dzielenie się opłatkiem i prosforą, bo oczywiście uroczystość miała charakter ekumeniczny. Bardzo miłym akcentem były życzenia gości – włodarzy miasta i powiatu. Znalazły się w nich słowa uznania dla działań i roli naszego miasta i nadziei na dalszy rozwój UTW. W imieniu wszystkich słuchaczy podziękował i także życzenia złożył Prezes Anatol Ochryciuk podkreślając wolontariacki charakter pracy Stowarzyszenia i przekonanie, że ma ono istotny wpływ na indywidualne życie członków i wartość społeczną.

       Atmosfera dalszej części spotkania potwierdziła to przekonanie.

       Wesołych Świąt.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Irena SIDORUK, Zbigniew ANGIELCZYK