Strona Główna

Inauguracyjny wykład o prahistorii ...

 

Inauguracyjny wykład o prahistorii (i historii) Puszczy Białowieskiej.

 

 

 

       Inauguracyjne spotkanie 13. roku akademickiego naszego Uniwersytetu uświetnił wykład dr. hab. Rafała Zapłaty prof. z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

 

Temat: Przeszłość Puszczy Białowieskiej w świetle najnowszych badań.

       Tematyka puszczańska już kilkakrotnie pojawiała się w naszych wykładach, ale wykład prof. Zapłaty odsłonił nam jej ujęcie tyleż nowoczesne, co i nieznane – pokazał nam jej obraz z bardzo odległej historii, a jednocześnie metodę badawczą super-nowatorską. Połączone prace przyrodników, archeologów, specjalistów od nowoczesnej technologii pokazują Puszczę w nieznanej (lub mało znanej) odsłonie (nam pokazane w postaci mapek i wykresów).

       Teza badań z ostatnich lat to uzasadnienie unikatowego charakteru Puszczy Białowieskiej nie tylko w sferze przyrodniczej, ale i kulturowej.

       Nowatorskie badania (od 2016 r.) o charakterze eksperymentalnym zmierzają do ukazania Puszczy Białowieskiej jako „otwartego muzeum” w wymiarze wieloobszarowym.

       Podstawą najnowszych badań jest „skanowanie laserowe” pozwalające zbadać Puszczę w głąb, jej ukryte warstwy, jej tajemnice, a przy pomocy technik cyfrowych gromadzić i opracowywać pozyskany materiał dzięki nim (m.in. trójwymiarowe obrazy przy małoinwazyjnej dla przyrody technice).

       Dużo nowych wiadomości o odległej przeszłości terenów puszczańskich dostarczają badania kurhanów – zarówno tych znanych wcześniej, większych jak też licznych niewielkich nowoodkrytych (w 2016 r. przebadano około 200 stanowisk archeologicznych i naniesiono je na mapy).

       Odnaleziono kilka tysięcy obiektów ludzkiej bytności w puszczy, w tym wskazujących na pracę wytwórczą związaną z życiem w środowisku leśnym i rolniczą, a także ślady dróg.

       Dodatkowym efektem opisywanych badań są negatywne odczucia odnoszące się do zniszczeń obszaru Puszczy Białowieskiej w wyniku dwóch wojen światowych XX w.

       Ten bardzo interesujący i pożyteczny wykład sugeruje kilka istotnych wniosków.

       Po pierwsze, że Puszcza Białowieska jako obszar badań nie może pozostać wyłącznie domeną przyrodników (szeroko pojętych), bo wiele do zrobienia mają też archeolodzy, a także specjaliści od nowatorskich metod pozyskiwania danych i ich opracowywania, bo współczesna wiedza nie jest jednowymiarowa.

       Po drugie, co sugerował nasz wykładowca, tę nową wiedzę warto i należy dzisiaj wykorzystywać choćby w turystyce, by wzbogacić i uatrakcyjnić jej formy i treści.

       Ważne też z pewnością byłoby, aby wnioski z tej nowej wiedzy również wykorzystali ci wszyscy, którzy o losach Puszczy Białowieskiej będą decydować, bo:

„Wieki patrzą na nas i Puszczę Białowieską”

       Panu profesorowi serdecznie dziękujemy za bardzo interesujące wzbogacenie wiedzy o Puszczy Białowieskiej, nas – jej sąsiadów.

       Równie serdeczne i gorące podziękowania kierujemy w stronę grupy wokalnej i tanecznej działającej przy Hajnowskim Domu Kultury za miłe urozmaicenie naszego spotkania.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Stanisław CHOMICKI, Zbigniew ANGIELCZYK