Strona Główna

Rezerwaty faunistyczne w Puszczy Białowieskiej

 

 

       Lutowy wykład przeniósł nas po raz kolejny do Puszczy Białowieskiej. Nasz wykładowca dr Tomasz Ginszt pracownik naukowy Politechniki Białostockiej i z-ca Nadleśniczego w Białowieży przedstawił nam informację o rezerwatach przyrody, czyli wydzielonych obszarach w stanie naturalnym o dużych walorach i wartościach przyrodniczych podlegające ochronie. Wśród rezerwatów (ok. 1500) niedużą ilość stanowią faunistyczne (4 w Puszczy Białowieskiej).

W Puszczy Białowieskiej są także niezwykle rzadkie rezerwaty motyli dziennych. Rezerwaty te podlegają ochronie biernej tj. bez udziału człowieka.

       Wykładowca skupia się na tym rodzaju motyli (w Puszczy Białowieskiej jest ich 6. rodzajów). Różnią się one kształtem i ubarwieniem, wszystkie zapylają rośliny kwitnące, stąd skupione są na obszarach otwartych, łąkowych. Dlatego tereny te wymagają interwencji człowieka (wykaszanie łąk). I tu pojawia się dylemat z zasadą nieinterwencji człowieka.

       Badacz opowiadał także o charakterze swojej pracy badawczej (nie zajmuje się kolekcjonowaniem okazów motyli, tylko je fotografuje – pokazywał slajdy i niektóre opisywał. Był to bardzo interesujący wykład pokazujący mało znaną stronę Puszczy Białowieskiej.

       Bardzo dziękujemy wykładowcy.

       Urozmaiceniem naszego spotkania była bogata prezentacja dorobku edukacyjnego hajnowskie szkoły muzycznej. Nie tylko umiejętności muzycznych uczniów, ale także wokalnych (występ chóru). Gratulacje adeptom i nauczycielom zwłaszcza p. Alinie Sajewicz.

       Uniwersyteckie artystki z grupy „Senioritki” zaprezentowały natomiast bardzo klimatyczny taniec w męskich strojach do świetnej muzyki „NEW YORK, NEW YORK”. Aplauz z widowni był bardzo widoczny i słyszalny (oklaski). Dziękujemy i czekamy na jeszcze. Specjalne gratulacje p. Bożenie Żyża za pomysłowość repertuarową.

 

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Zbigniew ANGIELCZYK