Pamiętajmy o mokradłach

 

 

       W zamian za wcześniej przygotowany wykład stacjonarny planowany na 09 lutego i odwołany z powodu nasilającej się pandemii covidowej,  Zarząd UTW zaprasza na nagrany wykład zdalny Pana prof. dr hab. Wiktora Kotowskiego pt. „Pamiętajmy o mokradłach”.

Prof. Wiktor Kotowski „Pamiętajmy o mokradłach”. Wykład online.

 

       Był to już drugi wykład prof. Kotowskiego. Tym razem intrygujący był już tytuł, nieodparcie kojarzący się z dawną liryczną piosenką Janusza Kofty. Ale co to ma wspólnego z ogrodami z piosenką? Szybko okazało się, że nawet dużo. Swoją opowieść – bo wykładowca świetnie łączy formę swobodnej gawędy z naukowym tokiem wykładu – profesor zaczyna od odległych w czasie początków ludzkiego osadnictwa w Mezopotamii w dorzeczu Eufratu i Tygrysu (dziś Irak), przypomina biblijne ogrody Babilonu (prototyp EDENU). To obszary na światowej liście zabytków przyrodniczych UNESCO (podobnie jak Puszcza Białowieska). Ze względu na ich znaczenie przyrodnicze (zajmujące 25 mln. km2 obszary mokradeł kluczowe dla ochrony ptactwa wodno – błotnego).

       To dzięki takim terenom zachowały się różne pożyteczne rośliny, żyją w nich ryby i inne zwierzęta, ale przede wszystkim zatrzymuje się czysta woda, dzięki czemu nawilżane jest powietrze. A tymczasem większości takich terenów już nie ma. Zachłanność i egoizm ludzi powodujący zbytnią regulację rzek i mokradeł czyni z nich ścieki, w innych zaś miejscach gromadzą wodę w wielkich zbiornikach (u nas zbiornik retencyjny w okolicach Włocławka na Wiśle). Osuszanie bagiennych obszarów również niszczy ziemię i powietrze.

       Oddzielną formą niszczenia terenów są prowadzone na wielką skalę wydobycia torfu (do atmosfery ulatnia się dużo trującego dwutlenku węgla, a ziemia nie nadaje się do uprawy).

       W ostatnich latach coraz więcej przyrodników i ludzi troszczących się o nasz świat czyni starania o zmianę stosunku do przyrody wykazując, że eksploatację natury dla wygody człowieka i realizacji ludzkich pomysłów przynosi niepowetowane szkody dla ziemi i ludzi. Aktywizują się różne organizacje mające na celu ochronę natury.

       W ostatniej części wykładu Profesor uzasadnia (a pięknie ilustrują slajdy) walory krajobrazowe „nieprzetworzonej” przyrody w przekonaniu, że coraz więcej ludzi dostrzega urodę i pożytki w dzikości, m.in. wskazuje takie enklawy nawet w Warszawie i innych miastach. Przypomina religijne i kulturowe zabytki, gdzie motyw wody jest tematem. I tym sposobem wróciliśmy do tematu wykładu: ogrody – przyroda – piękno – człowiek.

„Pamiętajcie o ogrodach, przecież stąd przyszliście.”

       Panu Profesorowi pięknie dziękujemy za zaangażowany i przekonywujący wykład i malownicze zdjęcia.

Autor: mgr Antonina SKORUK


       Zarząd UTW składa podziękowania dla prof. Wiktora Kotowskiego i dla Muzeum Woli, za wyrażenie zgody na prezentację wykładu na stronach UTW w Hajnówce.