Piętnaście lat działania UTW

 

Piętnaście lat działania UTW

– wchodzimy w wiek dojrzały.

 

       Jak na uniwersytet przystało spotkanie kończące piętnasty rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęło się wykładem.

       „Łączy nas pacjent” takim hasłem rozpoczęła swój wykład pani pełnomocnik Rzecznika Praw Pacjenta w Hajnówce Joanna Troszczyńska–Reyman.

Urząd funkcjonuje już od pewnego czasu, ale dotychczas wiedzieliśmy o nim niewiele. Działa on w oparciu o zapis konstytucyjny (art. 68) określający zespół praw przysługujących obywatelom naszego państwa. RPP ma do spełnienia szczególnie ważną rolę w stosunku do środowiska seniorów w wyjaśnieniu i interpretowaniu ich praw dotyczących szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, poszanowaniu ich godności, leczeniu  przekazywaniu wiedzy o zdrowiu. Rolę rzecznika aktualnie pełni Bartłomiej Chmielowiec, a jego pełnomocnikiem w naszym mieście jest nasza dzisiejsza wykładowczyni. To pełnomocnik służy pomocą w przekazywaniu wiedzy o prawach pacjenta, kontaktach ze służbą zdrowia, dostępie do dokumentacji medycznej, rozpatrywaniu skarg i zażaleń (w 2020r. było ich 135 tys. w Polsce, za uzasadnione uznano 1439). Stała obecność pełnomocników w ZOZ-ach jest ważna, pożyteczna szczególnie dla seniorów. O tej roli wspomniał też – obecny na naszej uroczystości – dyrektor ZOZ p. Grzegorz Tomaszuk.

       Przedstawiony wykład trafnie wpisał się w całokształt uroczystości poświęconej nie tylko zakończeniu roku akademickiego 2021/22, ale przede wszystkim w jubileuszowy charakter uroczystości naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, skupiającego przecież środowiska seniorów, które z racji wieku szczególnie często korzysta z pomocy służby zdrowia i bywa nierzadko zagubione w gąszczu spraw medycznych. Dlatego warto więcej wiedzieć, do kogo można zwracać się w razie potrzeby. Pani pełnomocnik dziękujemy za bardzo pożyteczny wykład.

       Piętnaście lat działalności naszego Uniwersytetu to dostatecznie długi czas, by było nad czym rozmyślać zarówno w wymiarze indywidualnym, prywatnym, jak i ogólniejszym, poniekąd społecznym.

       Oczywiście te 15 lat bycia „studentem” dotyczy niewielkiej grupy członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku (dokładnie 17 osób uhonorowanych tytułem – potwierdzonym certyfikatem – „Kryształowy słuchacz” – „jako dowód uznania i wyróżnienia za wytrwałość w realizowaniu celów statutowych Stowarzyszenia”. Przez lata funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku przewinęło się wiele osób, część odeszła (niestety na zawsze, w tym dwie przewodniczące). Regularnie jednak „stan osobowy” zasilają młode „kadry”. Zdecydowana większość zostaje w Uniwersytecie na stałe. Wydaje się, że znajdują w nim miejsce i towarzystwo dla siebie, oraz rozwijania własnych aktywności fizycznych, kulturalnych, krajoznawczych.

       Wydaje się także, że struktura Stowarzyszenia (prezes, zarząd, koła z liderami, strona internetowa, kontakt SMS-owy ze wszystkimi członkami, staranna i systematyczna dokumentacja finansowa) i solidność osób pełniących – społecznie przecież – wyznaczone funkcje – daje poczucie pożytecznego społecznie działania, a dla wielu też satysfakcję. Cieszy również świadomość pozytywnej oceny, z jaką spotykamy się w środowisku hajnowian.

       Podsumowując wieloletnią działalność naszego stowarzyszenia mamy świadomość, że bez pomocy materialnej władz miejskich i powiatowych, ale, co bardzo znaczące, różnorodnych form życzliwego wsparcia różnych instytucji w tym szczególnie szkół, Hajnowskiego Domu Kultury, Parku Wodnego, niektóre formy naszej działalności nie mogły by się w pełni rozwijać. Bardzo wszystkim wspierającym nas dziękujemy. Cieszy nas, że ich przedstawiciele zechcieli skorzystać z naszego zaproszenia na nasz jubileusz.

       Mamy też nadzieję, że dzięki życzliwym ludziom i instytucjom będziemy mogli rozwijać nadal nasze stowarzyszenie i realizować zamierzenia i plany.

       Wszystkim starszym studentom życzymy zdrowia, optymizmu i nieustających chęci do działania.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Irena SIDORUK, Zbigniew ANGIELCZYK

       Wykład został sfinansowany ze środków pochodzących z realizowanego zadania publicznego pt. „Propagowanie aktywnego trybu życia seniorów z miasta Hajnówki współfinansowanego z budżetu miasta Hajnówka”.