231 Rocznica Konstytucji 3 Maja

 

 

       3 maja 1791 r., 231 lat temu, Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Jej uchwalenie było próbą ratowania Rzeczypospolitej po I rozbiorze przeprowadzonym przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.

 

       Już pierwszy rok obowiązywania reform wynikających z Konstytucji pokazał, że jej rozwiązania zapewniały sprawne działanie państwa.

       Wielka reforma została zniweczona już w połowie 1792 r. Było to związane z militarną interwencją Rosji, wezwaną przez konserwatywną opozycję w formie konfederacji targowickiej.

       Po upadku Rzeczypospolitej, Konstytucja 3 Maja stała się symbolem wielkich dokonań i dowodem na to, że można było stworzyć silne, sprawne i nowoczesne państwo. Jej legenda pobudzała do walk o jego odrodzenie przez cały okres zaborów.

       Polacy dzięki przyjęciu Konstytucji 3 Maja uzyskali poczucie własnej wartości i szacunek dla swego politycznego dziedzictwa. W latach niewoli były to ważne czynniki wzmacniające wolę walki o odzyskanie państwowości.

       Dlatego winniśmy pamiętać o tej dacie i o wszystkich twórcach Konstytucji, a także o pokoleniach polskich patriotów, którzy narażając swoje życie czcili 3 Maja podczas zaborów, I i II wojny światowej, czy w czasach PRL-u.

       Tegoroczne uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się Liturgią Świętą i Nabożeństwem Dziękczynnym w Intencji Ojczyzny w Soborze Świętej Trójcy oraz Uroczystą Mszą Świętą w Intencji Ojczyzny w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego.

       Następnie mieszkańcy miasta (poczty sztandarowe, delegacje instytucji i organizacji) przemaszerowali od Kościoła do Obelisku im. Konstytucji 3 Maja w Parku Miejskim w rytm marszy granych przez Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce.

       Przy obelisku, po odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak przypominając okoliczności powstania, jak i rolę jaką odegrała Konstytucja w naszej historii. Po odczytaniu – przez prowadzącą uroczystość – otrzymanych życzeń od władz państwowych i wojewódzkich oraz zmówieniu modlitw za Ojczyznę przez duchownych kościoła katolickiego i prawosławnego kilka marszy odegrała orkiestra dęta.

       Na postumencie Obelisku wieńce i wiązanki kwiatów złożyło 36 delegacji m.in. urzędów, służb mundurowych, przedszkoli, szkół, związków, stowarzyszeń, zakładów pracy, spółdzielni. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja zakończył w godzinach popołudniowych popisowy koncert zespołu Mażoretek Shock w Hajnowskim Domu Kultury.

Autor: Zbigniew ANGIELCZYK

Foto-galeria: Zbigniew ANGIELCZYK