Wyjazd do Modlina

 

 

Wyjazd do Modlina w dniu 23 czerwca 2022r.

       W słoneczny czerwcowy dzień grupa członków UTW w Hajnówce w liczbie 48 osób wybrała się na wycieczkę do Modlina. W planie mieliśmy zwiedzanie Twierdzy Modlin i Lotniska Warszawa-Modlin.

       Kiedy, po krótkim błądzeniu dotarliśmy z opóźnieniem na miejsce czekał na nas przesympatyczny Pan Przewodnik i zaczęliśmy zwiedzanie Twierdzy.

       Na początek krótka historia tego ciekawego miejsca.

 

       Ten unikalny na skalę europejską zabytek fortyfikacyjny położony jest u zbiegu Wisły i Narwi. Twierdza Modlin to międzynarodowy pomnik obronnej architektury. Wielokrotnie rozbudowywany zespół umocnień zawiera w sobie elementy fortyfikacji francuskiej, rosyjskiej i polskiej. W twierdzy stacjonowały na przemian armie Francji, Rosji, Niemiec i Polski. Twierdza była w swej historii czterokrotnie broniona: w 1813, 1831, 1915 i w 1939 roku.  Potocznie nazwą „Twierdza Modlin” określa się jedynie część centralną Twierdzy, faktycznie oznacza ona także forty zewnętrznego i wewnętrznego pierścienia, które zostały wzniesione w okresie od lat 80-tych XIX wieku do wybuchu I Wojny Światowej oraz towarzyszące im liczne dzieła z różnych okresów.

       Zwiedzanie zaczęliśmy od Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. W muzeum zgromadzono: uzbrojenie, sprzęt wszystkich rodzajów wojsk, chorągwie i sztandary, mundury i ekwipunek żołnierski, odznaczenia, rękopisy, mapy, plany i druki oraz fotografie z kompanii wrześniowej. W placówce można obejrzeć wiele ciekawych plansz, portretów obrazujących historię Twierdzy a także mundury z epoki księstwa warszawskiego.

       Po zwiedzeniu muzeum przeszliśmy do Parku Militarnego, gdzie zgromadzono muzealne egzemplarze wojskowych samolotów. Pan przewodnik zapoznał nas z możliwościami technicznymi każdego samolotu i opowiedział nam krótką ich historię.

       Będąc w Twierdzy Modlin nie sposób ominąć pomnik „Baśki Murmańskiej”. Była to biała niedźwiedzica, towarzyszka niedoli żołnierskiej, która zamieszkała wraz żołnierzami w twierdzy. Oczywiście wszyscy ochoczo fotografowali się z „Baśką”.

       Następnie przeszliśmy pod Pomnik Obrońców Modlina, skąd udaliśmy się na zwiedzanie prochowni.

       Jako że już byliśmy trochę zmęczeni, tylko nieliczni weszli, po pokonaniu 143 stopni, na wieżę Widokową. Warto było pokonać te stopnie bo z tarasów wieży można podziwiać piękną panoramę okolicy.

       Kolejnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie portu lotniczego Warszawa-Modlin. Pan przewodnik oprowadził nas po lotnisku i opowiedział krótką historię portu, który powstał na bazie wcześniej istniejącego lotniska wojskowego. Budowę portu cywilnego rozpoczęto 08 października 2010 roku.

       Wycieczka nasza dobiegła końca, jeszcze tylko obiad wspólny z przedstawicielkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Mińska Mazowieckiego i wracamy do Hajnówki.

Autor: Antonina FIEDORUK

Foto-galeria: Irena SIDORUK

 

     Wyjazd na wycieczkę został sfinansowany ze środków pochodzących z realizowanego zadania publicznego pt. „Propagowanie aktywnego trybu życia seniorów z miasta Hajnówki współfinansowanego z budżetu miasta Hajnówka”.