O funkcjach i kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich

 

       Majowy wykład w UTW był kolejnym poświęconym tematyce  problemom dotyczących spraw i praw kluczowych w obywatelskich kluczowych w społeczeństwach demokratycznych. Określenie Rzecznik Praw Obywatelskich jest w pełni adekwatny do nazwy „stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela” bada prawidłowość działania organów państwowych.

Czytaj więcej: O funkcjach i kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich

Wokół spraw obywatelskich

 

       Kwietniowe spotkanie członków UTW – kilkuczęściowe – w merytorycznej części toczyło się wokół spraw publicznych, a konkretnie – obywatelskich. W pierwszej części wysłuchaliśmy wypowiedzi Krzysztofa Truskolaskiego – od 2015r. posła ziemi białostockiej.

Czytaj więcej: Wokół spraw obywatelskich

ZUS bez tajemnic

 

 

       Uroczystą immatrykulacją nowych słuchaczy naszego UTW rozpoczęliśmy marcowe spotkanie wykładowe. Legitymacje członkowskie wręczali prezes A. Ochryciuk i z-ca prezesa H. Budna.

       Wykład na temat: „ZUS bez tajemnic. Twoja emerytura dzisiaj i jutro” poprowadził p. Aleksy Rusinowicz, Kierownik Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Hajnówce.

Czytaj więcej: ZUS bez tajemnic

Twoje słowa moja Godność

 

     Lutowy wykład w naszym Uniwersytecie nosił tytuł „O słowach i Godności” i był poświęcony komunikacji społecznej. Prowadząca wykład Pani Małgorzata Skrzydlewska na wstępie wyjaśniła co oznacza pojęcie „dziadurzenie” z czym osoby starsze spotykają się na co dzień.

Czytaj więcej: Twoje słowa moja Godność

Prokurator seniorom

 

Prokurator, czyli oskarżyciel.

O roli prokuratury w systemie prawa.

       Listopadowy wykład w naszym Uniwersytecie dotyczył (ambitnie!) Edukacji obywatelskiej, bowiem wkraczał w dziedzinę prawa, z którym w codziennym życiu bezpośrednio stykamy się

Czytaj więcej: Prokurator seniorom