Prokurator seniorom

 

Prokurator, czyli oskarżyciel.

O roli prokuratury w systemie prawa.

       Listopadowy wykład w naszym Uniwersytecie dotyczył (ambitnie!) Edukacji obywatelskiej, bowiem wkraczał w dziedzinę prawa, z którym w codziennym życiu bezpośrednio stykamy się

rzadko, ale pośrednio dotyczy wielu sytuacji zarówno poszczególnych obywateli jak i (znacznie częściej) spraw państwowych lub administracyjnych. Publiczne środki przekazu epatują nas ciągle, ale raczej wprowadzają w naszych głowach zamieszanie niż bogatą wiedzę.

       Tak, więc wykład pana prokuratora oraz podarowane książeczki informacyjne wydają się być bardzo potrzebne. Już u wejścia do Sali wykładowej przywitał nas wielki baner Stowarzyszenie Prokuratorów z łacińską nazwą LEX SUPOR OMNIA, co w wolnym tłumaczeniu znaczy PRAWO PRZEDE WSZYSTKIM sugerujący wagę i ważność prawa w życiu społecznym i państwie, a funkcja prokuratora, czyli oskarżyciela (wykonawcy prawa) jest w jego centrum.

       Już na wstępie wykładu dowiedzieliśmy się, że do zawodu prokuratora, poza studiami prawniczymi trzeba uzyskać kwalifikacje drogą 2,5 letnich studiów (a sito przyjęć jest konkursowe) świadczy to niewątpliwie o randze prokuratora wśród zawodów prawniczych i jego późniejszej odpowiedzialności. W strukturze prawa funkcje prokuratora usytuowana jest między władzą wykonawczą a sądowniczą – prokuratura przygotowuje i przedkłada sądowi zebrany materiał dotyczący zarówno spraw publicznych jak też indywidualnych o różnym charakterze.

       W części spraw materiał przygotowują urzędy, a kryminalnych policja (ściga przestępców, zbiera dowody). Dopiero całościowy materiał prokuratura przekazuje sądowi.

       Urzędy prokuratorskie funkcjonują w strukturach terytorialnych (wojewódzkie i 11. w ważnych miastach).

       Ta formalna wiedza pokazuje jak ważna, odpowiedzialna i nierzadko skomplikowana jest praca prokuratora i urzędów prokuratorskich, i jaką ma rangę w państwie człowiek, stojący na czele tego obszaru władzy w państwie. Mam tu na myśli urząd Prokuratora Generalnego. Tym bardziej, że prokuratora obowiązuje konstytucyjne przestrzeganie zasady niezależności. Jest to jedna z najważniejszych zasad tego zawodu. A jak poznać niezależnego prokuratora pomaga wspomniana na wstępie broszura informacyjna.

       Panu prokuratorowi serdecznie dziękujemy za ważną lekcję wiedzy publicznej.

        Druga część naszego spotkania miała lżejszy charakter, a to za sprawą występu dziecięcego zespołu ze Szkoły Podstawowe nr 4. Wystąpili oni z wdzięcznym programem wokalno-tanecznym o tematyce bożonarodzeniowej. Było pięknie. Dziękujemy.

       Wisienką na torcie był imponujący kunsztem i rozmachem występ orkiestry dzieci działającej przy Straży Pożarnej z sekcją młodzieżową. Dla orkiestry to rok jubileuszowy podsumowujący 20-sto letni okres pracy, której efekty mogliśmy wielokrotnie podziwiać w naszym mieście, ale też widzowie innych (także poza Polską) miast (tam też wiele wyróżnień). Na zakończenie występu dyrygent poprosił na scenę współtwórców i założycieli orkiestry (ówczesnego burmistrza Hajnówki Anatola Ochryciuka i byłego komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Jarosława Trochimczyka). Jesteśmy dumni, że mamy w naszym mieście taką orkiestrę. Życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy za występ. Wszystkim członkom, UTW wesołych świąt.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Zbigniew ANGIELCZYK

 

       Wykład został sfinansowany ze środków pochodzących z realizowanego zadania publicznego pt. „Propagowanie aktywnego trybu życia seniorów z miasta Hajnówki współfinansowanego z budżetu miasta Hajnówka”.