Twoje słowa moja Godność

 

     Lutowy wykład w naszym Uniwersytecie nosił tytuł „O słowach i Godności” i był poświęcony komunikacji społecznej. Prowadząca wykład Pani Małgorzata Skrzydlewska na wstępie wyjaśniła co oznacza pojęcie „dziadurzenie” z czym osoby starsze spotykają się na co dzień.

Jest to protekcjonalny sposób komunikowania się z osobami starszymi zarówno w kontaktach służbowych jak i rodzinnych. Używanie zwrotów typu „niech usiądzie”, „niech weźmie”, czy też „babcia”, „dziadek” w stosunku do osób w podeszłym wieku nie będących rodziną jest brakiem szacunku do tych ludzi.

       W kontaktach służbowych często obsługujący lekceważą ludzi starszych zwracając się bezpośrednio do osób towarzyszących a nie do klienta, „dziadurzeniem” jest też odsuwanie osób starszych od codziennych czynności.

       Prowadząca wskazała przyczyny takiego traktowania osób starszych – stereotypy:

- osoby starsze są słabsze, niesprawne,

- starość jest powrotem do dzieciństwa, intelektualnie,

- za osoby starsze trzeba myśleć i za nie decydować itp.

       Na zakończenie wykładowczyni zwróciła uwagę na rolę języka, na to jak duże znaczenie mają używane słowa, na potrzebę zastanowienia się jak słowa mogą ranić. Bardzo ważne jest też reagowanie na niewłaściwe zachowania i słowa.

       Nie możemy dać się lekceważyć, „dziadurzenie” narusza jedno z podstawowych praw człowieka: prawo do godności.

       Wykład Pani Skrzydlewskiej uświadomił nam jak często jesteśmy lekceważąco traktowani a nie zwracamy na to uwagi.

       Dziękujemy za ciekawy wykład, mamy nadzieję na dalszą współpracę w ramach proponowanych warsztatów.

Autor: Antonina FIEDORUK

Foto-galeria: Zbigniew ANGIELCZYK

 

       Wykład został sfinansowany ze środków pochodzących z realizowanego zadania publicznego pt. „Propagowanie aktywnego trybu życia seniorów z miasta Hajnówki współfinansowanego z budżetu miasta Hajnówka”.