ZUS bez tajemnic

 

 

       Uroczystą immatrykulacją nowych słuchaczy naszego UTW rozpoczęliśmy marcowe spotkanie wykładowe. Legitymacje członkowskie wręczali prezes A. Ochryciuk i z-ca prezesa H. Budna.

       Wykład na temat: „ZUS bez tajemnic. Twoja emerytura dzisiaj i jutro” poprowadził p. Aleksy Rusinowicz, Kierownik Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Hajnówce.

       Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako taki, został utworzony a 1934 roku po kilkuletnim procesie reformowania systemu ubezpieczeń społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstał na mocy Ustawy z dnia 28.03.1933r o ubezpieczeniach społecznych (Dz.U. z 1933r)

       W tym roku 2023 Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie obchodzić 89 lat istnienia.

       Został powołany do życia Rozporządzeniem Prezydenta Ignacego Mościckiego z 24.10.1934 r.

       Rozporządzenie było zwieńczeniem procesu scalania i centralizacji systemu ubezpieczeń społecznych.

       Instytucja ubezpieczeniowa ZUS objęła swoim działaniem obszar całej Rzeczpospolitej. Siedzibą była Warszawa.

       Utworzono 5 funduszy:

       Fundusz Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników

       Fundusz Ubezpieczenia Emerytalnego Pracowników Umysłowych

       Fundusz Ubezpieczenia od Wypadków i Chorób Zawodowych

       Fundusz Ubezpieczenia na wypadek braku pracy dla Pracowników Umysłowych

       Ogólny fundusz ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa.

       Utworzenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spowodowało lepszą organizację i nowoczesne zarządzanie.

       Pod koniec lat trzydziestych XX wieku ZUS był uznawany za jedną z najszybciej rozwijających się instytucji ubezpieczenia w Europie. Pod koniec 1938 r. wartość majątku ZUS szacowano na pół miliarda zł. Obecnie suma ta wynosiłaby od 3,5 mld zł do 7,5 mld. zł. ZUS już w okresie międzywojennym stał się instytucją, której ważnym aspektem działalności była prognostyka finansowa i ubezpieczeniowa. Na podstawie wyliczeń matematyczno–statystycznych prognozowano wypadkowość, inwalidztwo czy śmiertelność ubezpieczonych.

       Nadwyżki finansowe, ZUS inwestował i przeznaczał na projekty budowlane oraz prozdrowotne (tj. szpitale, sanatoria, budynki mieszkalne).

       W roku 2015 ZUS udostępnił klientom interaktywny program Płatnik, dzięki któremu płatnicy mogą wysyłać dokumenty przez Internet.

       W roku 2017 ZUS wdrożył ustawę o obniżeniu wieku emerytalnego.

       W roku 2018 wszystkie składki wpłacane są na jeden rachunek, a od grudnia tego roku lekarze wystawiają zwolnienia w formie elektronicznej.

       Od 2019 r. ZUS wdrożył e-akta, od tego roku pracodawcy przechowują dokumentację nowo zatrudnionych pracowników przez 10 a nie przez 50 lat.

       ZUS wypłacił po raz pierwszy tzw. 13 emeryturę w kwocie 1100 zł brutto. Świadczenie to otrzymało 8 352 723 świadczeniobiorców.

       ZUS wdrożył wypłatę rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (Mama 4+) dla osób, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci. Również w 2019 roku wdrożono wypłatę 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

       Informacje powyżej wymienione to zaledwie nie wielka ich cząstka z przekazanych nam przez wykładowcę, p. Aleksego Rusinowicza, za które bardzo serdecznie dziękujemy.

       Dzisiejszy wykład zakończył się uroczyście, wszak to 8 marca – Święto Kobiet. Na tę okazję nasza grupa teatralna przygotowała montaż literacko – muzyczny. Wiersze o Kobietach czytali: K. Łapiński, D. Mancewicz, A. Dąbrowska, T. Żedź, E. Przydacz, I. Lutycz, W. Czaban, B. Ławrynowicz, E. Malinowska, M. Wilson-Trochimczyk i J. Trochimczyk, o oprawę muzyczną zadbał bard i nasz przyjaciel kol. P. Gagan. Cały występ przygotowała i wyreżyserowała kol. Grażyna Pawluczuk. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.

Autor: Helena USTYNIUK

Foto-galeria: Zbigniew ANGIELCZYK

          Wykład został sfinansowany ze środków pochodzących z realizowanego zadania publicznego pt. „Propagowanie aktywnego trybu życia seniorów z miasta Hajnówki współfinansowanego z budżetu miasta Hajnówka”.