Wokół spraw obywatelskich

 

       Kwietniowe spotkanie członków UTW – kilkuczęściowe – w merytorycznej części toczyło się wokół spraw publicznych, a konkretnie – obywatelskich. W pierwszej części wysłuchaliśmy wypowiedzi Krzysztofa Truskolaskiego – od 2015r. posła ziemi białostockiej.

Pan poseł przypomniał podstawowe informacje dotyczące polskiego parlamentaryzmu, który obowiązuje w naszym kraju. Parlament – organ przedstawicielski o funkcji ustawodawczej i częściowo kontrolnej – jest wybierany w wyborach powszechnych na określoną kadencję. W naszym kraju ma charakter dwuizbowy – sejm i senat (462 + 100 posłów i senatorów). Na czas kadencji przysługuje immunitet. Wybory odbywają się, co 4 lata w 41 okręgach wyborczych. Parlamentarzyści – posłowie i senatorowie działają w klubach i kołach poselskich. Klub poselski tworzy, co najmniej 15 posłów, a senacki, co najmniej 7 senatorów, natomiast koło poselskie, jak i senackie musi liczyć, co najmniej 3 członków. Obecnie w sejmie funkcjonują: cztery kluby poselskie i siedem kół poselskich a w senacie dwa kluby i pięć kół.

       Parlamentarzystom przysługuje inicjatywa ustawodawcza (także rządowi). Projekty ustaw następnie przechodzą określoną prawem procedurę ustawodawczą (czytania) – trafiają do senatu, prezydenta, w niektórych sytuacjach do Trybunału Konstytucyjnego i na powrót do sejmu. Ta długa i zawiła droga powoduje, że projekty wielokrotnie nie docierają do ostatniego czytania i ostatecznego uchwalenia (zdarzają się różne manipulacje bardziej lub mniej zgodne z prawem i kulturą parlamentarną). Istotną rolę w pracy parlamentu odgrywają marszałkowie – sejmu i senatu.

       Nasz wykładowca w ramach odpowiedzi na pytania naszych słuchaczy wyjaśniał szczegóły pracy posła, m.in. pracę w komisjach sejmowych, kontakty z wyborcami, dlatego też nie zawsze wszyscy posłowie są obecni na comiesięcznych obradach parlamentarnych (obowiązkowo są obecni na głosowaniach).

       W dyskusji pojawiły się pytania dotyczące okręgów jednomandatowych (poglądy bardzo różne). Pytano również o działania posłów w konkretnych bieżących sprawach w terenie. Pan poseł wyjaśnił, że różnie urzędnicy lub inni decydenci (np. ministrowie) udzielają wykrętnych odpowiedzi, bo nie chcą niewygodnych pytań i spraw załatwiać.

       Wydaje się, że większość z nas spotkanie z p. Posłem uważa za pożyteczne i udane. Bardzo za nie dziękujemy.

       Druga część naszego spotkania dotyczyła pozornie spraw całkiem innej natury i charakteru, bo naszych miejscowych, ale dotyczących potrzeb i warunków naszego powiatu i miasta, obywateli naszego terenu i tego, co obchodzi i dotyczy mieszkańców.

       Nasz drugi gość pan Eugeniusz Kowalski prezentował nam organizację poza samorządową „Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska”. Organizacja korzysta ze Środków Unii Europejskiej i zajmuje się różnorodnymi sprawami lokalnymi, które zgłaszają mieszkańcy miasta i powiatu, a dotyczą realizowanych potrzeb i zainteresowań. Nasz gość przedstawił przykłady takich działań: działania na rzecz różnych grup wiekowych (dzieci, seniorzy), zainteresowań (świetlice, domy kultury), pomoc bezdomnym i dotkniętym chorobami, pomoc wykluczonym społecznie, działania na rzecz infrastruktury (w tym renowacja obiektów), ułatwienia transportu, miejsc odpoczynku i turystyki.

       Spotkanie miało charakter informacyjny, ale też zachęcało do udziału w projektowaniu i tworzeniu nowych pomysłów. Dostaliśmy w tym celu ankietę do wypełnienia i zachętę do kontaktu w stałym punkcie działania organizacji.

       Były to ciekawe i zachęcające propozycje także dla naszych członków.

        Na zakończenie spotkania miła porcja rozrywki – pokaz tańca towarzyskiego naszego nowego koła tanecznego. Nasze panie dały piękny popis zachęcający do takiej formy aktywności – także inne osoby.

       Wisienką na torcie był króciutki popis artystek z HDK – Mażoretek (świeżo nagrodzonych, z wywalczonym awansem na Mistrzostwa Polski Mażoretek w Kędzierzynie-Koźlu). GRATULUJEMY, i życzymy dalszych sukcesów.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Zbigniew ANGIELCZYK

 

           Wykład został sfinansowany ze środków pochodzących z realizowanego zadania publicznego pt. „Propagowanie aktywnego trybu życia seniorów z miasta Hajnówki współfinansowanego z budżetu miasta Hajnówka”.