Majowe spotkanie seniorów UTW

 

 

       Nasze comiesięczne spotkanie, jak zwykle zaczęło się informacyjnym wystąpieniem Prezesa.

       Informacja dotyczyła spraw działalności klubu seniora: rozbudowy i wyposażenia pomieszczeń (kuchennego i ćwiczeniowego), organizacji spotkań tematycznych, dyżurów w klubie.

Kolejny temat to informacje o bliższych i dalszych wyjazdach wycieczkowych, także zagranicznych. Prezes zapowiedział też termin zakończenia roku akademickiego połączonego z walnym zebraniem członków UTW na dzień 19 czerwca 2024r. Warto zaznaczyć, że mimo wakacji Stowarzyszenie przygotowuje na ten okres sporo różnych form aktywności (wszystkie informacje będą przekazywane drogą esemesową). Główna część spotkania, jak zawsze, przeznaczona bułana wykład. Jego tytuł „LASY W ŚWIECIE”, „Lasy Podlaskie na tle światowego Leśnictwa”, który przedstawiła wybitna znawczyni z Instytutu Badań Leśnych Politechniki Białostockiej prof. Świetłana Silwestrowa, wieloletnia badaczka tej tematyki.

       My sąsiedzi Puszczy Białowieskiej mamy przypuszczalnie przekonanie, że o lasach wiemy bardzo dużo. Wykład to przypuszczenie pozwolił nam zweryfikować.

       Już pierwsze zdania wykładu i zaprezentowania mapki na ekranie uświadomiło słuchaczom, jaką powierzchnię naszej planety zajmują lasy, to 3 999 134 tyś ha i to one w dużym stopniu umożliwiają człowiekowi na niej życie. Największe obszary leśne są w Rosji, Kanadzie, Brazylii USA, Alasce, Chinach, Australii, Kongu. Nie brakuje ich w Afryce Środkowej. W UE najwięcej ich występuje w Szwecji, Norwegii i Finlandii.

       W dzisiejszych czasach problemem na całym prawie świecie jest zniszczenie lasów przez człowieka i potrzeba ich odbudowy, odrestaurowania. Ta sytuacja dotyczy w różnym stopniu poszczególnych państw, ale wymaga tyleż świadomości społecznej co i gotowości ponoszenia kosztów nie tylko poszczególnych państw, ale i działań międzynarodowych. W Europie proces ten postępuje (także w Polsce) wyraźniej w Europie. Wśród różnych spraw, pilna jest ochrona tzw. Lasów reliktowych, chronienie ekosystemów i bioróżnorodności przyrody. Drugim problemem jest sprawa własności lasów (państwowe – prywatne). Od tego w dużym stopniu zależy poziom nakładów na ochronę lasów.

       Polska w tej kwestii plasuje się na niższej pozycji wśród krajów europejskich (lepsze są Niemcy).

       W naszym kraju najwięcej lasów mamy w Lubuskim.

       Aktualne dążenie do zrównoważonego rozwoju, tyle się sadzi, co wycina. Na uwagę zasługuje w tym pozytywna rola UNESCO. Sporą część wykładu pani profesor poświęciła Parkom Narodowym na świecie. Jest ich w świecie ponad 7 tysięcy (330 w Polsce). Ważna tu rola współdziałania okolicznych mieszkańców, poziom ich wiedzy i zaangażowania, a także władz. Główne zasady i formy działania to zachować bioróżnorodność, chronić naturę, ale uwzględniać potrzeby człowieka. Szczególnym przykładem australijski park KAKADU chroniący las tropikalny (skąd wysiedlono rdzenną ludność aborygenów, która kultywowała swój obyczaj wypalania lasów.

       W Polsce wśród parków narodowych najlepszą opinię ma model ochrony Białowieskiego Parku Narodowego. Największym zaś Parkiem Narodowym jest Biebrzański. Obok parków narodowych mamy jeszcze obszary chronione i rezerwaty, obszary naturalne i parki krajobrazowe.

       Przedstawiona próba zaprezentowania wykładu profesor Silwestrowej, myślę, że nie tylko uświadomiła nam, jak ważnym jest tytułowym zagadnieniem „las na świecie” i ile warto i trzeba wiedzieć byśmy umieli go szanować i chronić.

       Pani profesor serdecznie dziękujemy za wzbogacenie naszej wiedzy refleksji na ten temat.

       Nasze spotkanie na koniec urozmaicił bardzo sympatyczny występ pensjonariuszy Środowiskowego Domu Pomocy w Hajnówce. Miło było posłuchać pięknych piosenek. Dziękujemy.

Autor: Antonina SKORUK

Foto-galeria: Irena SIDORUK

 

       Wykład został sfinansowany ze środków pochodzących z realizowanego zadania publicznego pt. „Propagowanie aktywnego trybu życia seniorów z miasta Hajnówki współfinansowanego z budżetu miasta Hajnówka”.