Wspierają naszą działalność

 

       Zadania statutowe realizujemy w oparciu o wolontariat osób prowadzących wykłady, seminaria oraz zajęcia tematyczne w sekcjach i zespołach, pozostałe zadania ze środków pozyskanych z projektów, konkursów, środków własnych i sponsorów tj.: 

   • Samorząd Miasta Hajnówka;
   • Samorząd Powiatu Hajnowskiego;
   • Białowieski Park Narodowy;
   • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce;
   • Nadleśnictwo Hajnówka;
   • Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej;
   • TVK Hajnówka;
   • Zakład Fotograficzny Zbigniew Dzwonkowski;
   • Park Wodny w Hajnówce;
   • II Liceum Ogólnokształcące z DNJB.