Zarząd

 

Skład Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce:

  

Prezes             – Anatol OCHRYCIUK

Wiceprezes     – Barbara WASILUK

Wiceprezes     – Halina BUDNA

Sekretarz        – Anna FIEDORUK

Skarbnik         – Antonina FIEDORUK

Członek          – Helena USTYNIUK

Członek          – Anna TELENTEJUK

Członek          – Jarosław TROCHIMCZYK