Zarząd

 

Skład Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce:

  

Prezes            – Anatol OCHRYCIUK 

Wiceprezes     – Halina BUDNA 

Sekretarz        – Antonina SKORUK 

Skarbnik         – Antonina FIEDORUK 

Członek          – Helena USTYNIUK 

Członek          – Zbigniew ANGIELCZYK 

Członek          – Irena SIDORUK 

Członek          – Anna SKALSKA 

Członek          – Anna TELENTEJUK 

Członek          – Eugeniusz WOŁKOWYCKI