„Koniec i początek” Nad wierszami Wisławy Szymborskiej.

 

       Spotkanie seminaryjne w Uniwersytecie Trzeciego Wieku tym razem było poświęcone bliższemu poznaniu poezji naszej noblistki.

 

       Program zawierał zwięzłe informacje biograficzne, a skupiony był na prezentacji wybranych wierszy opatrzonych krótkim komentarzem. Treści literackie opracowane przez Antoninę Skoruk ilustrowała wizualna prezentacja medialna przygotowana przez Zbigniewa Angielczyk. Wiersze czytały: Krystyna Andrzejewska, Halina Budna, Władysława Czaban, Irena Lutycz i Alina Perdion.

       W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób, zechciała nas też wysłuchać pani Alla Gryc, która wcześniej pomogła nam w przygotowaniu materiałów do programu.

 

Autor: mgr Antonina SKORUK

 

Foto: Nadzieja WEREMIUK