Strona Główna

Przed ostatnim dzwonkiem ...

 

  

Przed ostatnim dzwonkiem

– przedwakacyjne spotkanie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

 

       Aniśmy się obejrzeli, kiedy kończy się kolejny rok naszego wspólnego działania i spotykania się, nieco podniośle nazywanego rokiem akademickim (już dwunastym). Zgodnie z tradycją spotkaliśmy się nie tylko my – „studenci”, ale także licznie zaproszeni goście, ci, którzy przez kolejny rok swoją pracą (wykładowcy, instruktorzy)a też wsparciem organizacyjnym i decyzjami umożliwili funkcjonowanie Stowarzyszeniu jako organizacji non profit.

Wszystkim złożyliśmy serdeczne podziękowania. A ze sprawozdania Prezesa UTW przypomnieliśmy sobie, że działań było wiele i różnych – od kształcących jak też trenujących fizycznie i rozrywkowych.

       By zachować akademicki charakter spotkania był też wykład.

       Tym razem zaprosiliśmy literaturoznawcę doktora Radosława Romaniuka, hajnowianina.

        Jego wykład o nieco intrygującym tytule „Tajemnice Lwa Tołstoja” miał przybliżyć nam postać tego wybitnego rosyjskiego pisarza. Historia jego życia obrosła bowiem mitami wymieszanymi z prawdą. Wykładowca starał się tę wiedzę nieco uporządkować i skomentować. Potoczna wiedza o pisarzu kojarzy go z Jasną Polaną – dziedzictwem rodzimym i społecznym z arystokratycznym rodowodem. Jednocześnie legendą właśnie obrosła historia stylizowania się artysty na chłopa, nie tylko zewnętrznie, ale też duchowo, w przekonaniu, że wzorzec chłopski to właściwy model „dobrego życia”.

       Intryguje też badaczy i zwykłych czytelników, życie rodzinne Tołstoja – późne małżeństwo z młodziutką Zofią. Rola, jaką jej wyznaczył gdzie na pierwszym miejscu było rodzicielstwo (żona przez 10 lat była w ciąży), na drugim zaś rola skrupulatnej sekretarki pisarza – zadziwiała i przerażała. Tym bardziej, że życie rodzinne sławnego pisarza budziło zainteresowanie publiczne na poziomie dzisiejszych celebrytów, co wobec jego skłonności do filozofowania, poszukiwania odosobnienia, także religijnych przemyśleń, było trudne. Ta atmosfera sensacyjności towarzyszyła Tołstojowi do ostatnich chwil życia (autor „Anny Kareniny” – jak bohater powieści – zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w czasie tajemniczej podróży w 1910 r.). Tak legenda spotkała się z rzeczywistością, literatura z życiem.

       Dziękujemy naszemu wykładowcy za ciekawy, choć niełatwy wykład.

       Na pożegnanie ostatniego spotkania pięknie zatańczyły nasze koleżanki z grupy tanecznej. Była to jednocześnie zachęta do wieczornych tańców w puszczańskiej scenerii pikniku na Topile.

       Atrakcyjnych wakacji życzę wszystkim studentom UTW.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Irena SIDORUK, Stanisław CHOMICKI, Zbigniew ANGIELCZYK