Wycieczka do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

 

 

 

       Nareszcie po długiej przerwie w działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku wymuszonej restrykcjami spowodowanymi pandemią koronawirusa zdecydowaliśmy się na wycieczkę planowaną jeszcze w ubiegłym roku.

 

       Wyjazd – 25 maja – był niedaleki bo tylko na obrzeża Białegostoku, gdzie usytuowane jest duże Muzeum Kultury Ludowej Podlasia na obszarze 30. hektarów w pięknie zalesionym terenie. Placówka w obecnym kształcie powstała w latach 90-tych ubiegłego wieku i ma formę skansenu, w którym zgromadzono różnorodne budowle związane z dawną wsią podlaską – są to zarówno domy mieszkalne począwszy od niewielkich chałup chłopskich, jak też bardziej okazałe większe, aż do dworków szlacheckich. Jeden z nich, największy w muzeum, modrzewiowy, pochodzący z Bobry Wielkiej, obejrzeliśmy.

       Był własnością państwa Tomaszewskich. Zbudowany w XIX w. rozkwit przeżywał w latach międzywojennych. Gospodarze znani byli z działalności społecznikowskiej. Po II wojnie światowej w wyniku reformy rolnej gospodarzy wysiedlono, a dwór uległ znacznemu zniszczeniu. Aktualnie pięknie odrestaurowany, wyposażony w meble i bibeloty (także liczne zdjęcia)ukazuje atmosferę dawnej średniej szlachty. Na poddaszu zgromadzono bogatą kolekcję narzędzi metalowych i drewnianych używanych na wsi odzwierciedlających pracę i styl życia środowiska wiejskiego.

       Trzeba wiedzieć, że Podlasie od zawsze było bardzo różnorodne pod względem narodowościowym, religijnym, kulturowym. Dlatego też Muzeum prezentuje bardzo różne przykłady mieszkań, a łatwo dostrzec, że drobna szlachta niewiele różniła się od bogatszego chłopstwa, co ukazują zarówno domy jak też zabudowania gospodarcze.

       Obejrzeliśmy kilka chat ukazujących styl życia, wyposażenie chałup, zainteresowania ludności. Zwraca uwagę fakt, że nawet najuboższe domy są piękne, zdobione wycinakami, makatkami, zdobionymi sprzętami codziennego użytku (duża kolekcja ceramiki), strojami kobiecymi. Na uwagę zasługują też kunsztowne zdobienia domów (drzwi, okien, naroży), ciekawe narzędzia związane z pracą rolniczą, rybołówstwem, przetwórstwem.

       Widoczne jest, że pomysłowość, pracowitość praktyczność pozwalała ludziom wsi żyć ciekawie i szczęśliwie, co obrazują także przykłady świętowania, obrzędowości, religijności (sztuka religijna), przy jednoczesnym poszanowaniu natury.

       Niespodzianką dla zwiedzających jest zakątek prezentujący leśne bimbrownie „Eksponaty” są bardzo ciekawe i poniekąd … „edukacyjne”, choć obecnie nieczynne. W naszej wycieczce pominęliśmy lub tylko z zewnątrz obejrzeliśmy różne budynki gospodarcze (spichlerze wiatraki).

       Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest pomyślane nie tylko jako miejsce zwiedzania zabytków materialnych. Placówka prowadzi szeroką i różnorodną działalność edukacyjną, rozrywkową – planty, świętowanie, naukę wyrobów ludowych (tkactwo, garncarstwo, pisanki).

       Naszą wycieczkę zakończyliśmy w pobliskim Folwarku „Nadawki”, gdzie czekało na nas ognisko z kiełbaskami.

       Bardzo dziękujemy organizatorom za miłą i pożyteczną imprezę.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Irena SIDORUK, Zbigniew ANGIELCZYK