Hajnówka w starej fotografii Czesława Kamińskiego

 

 

       Comiesięczne – listopadowe – spotkanie członków UTW rozpoczęło się wręczeniem przez prezesa Anatola Ochryciuka legitymacji nowym (licznym tym razem) członkom naszego Stowarzyszenia. Przedstawiono także informacje o przygotowywanych imprezach i zajęciach.

       Zasadniczy temat wykładowy dotyczył tym razem historycznych zdjęć naszego miasta. Wiedzą i materiałami podzieliła się dziennikarka Urszula Dąbrowska, hajnowianka z pochodzenia, prezes Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK. W kręgu jej zainteresowań zawodowych jest stara fotografia. W wykładzie przedstawiła fotografika Czesława Kamińskiego związanego rodzinnie z naszym miastem (jego siostra Maria Kamińska była wieloletnią dentystką pracującą w Hajnówce). Jej brat Czesław (ur. w 1904r.) bywał w przedwojennej Hajnówce, został po nim zbiór jego fotografii, który interesował naszą wykładowczynię. Część jego zdjęć (100) można obejrzeć na stronie ALBOM.PL

       Zdjęcia choć amatorskie są ciekawe, obrazują miejsca, ludzi, sytuacje dotyczące naszego miasta i dobrze uzupełniają wiedzę o przeszłości. Przy okazji dowiedzieliśmy się o burzliwych i dramatycznych losach Czesława Kamińskiego (związki z wojskiem, wędrówkach po Europie).

       Był to interesujący wykład, a wielu z nas przypomniał różne własne i rodzinne wspomnienia i zachowane stare fotografie. Dziękujemy p. Urszuli.

       Tym sposobem, jakby płynnie przeszliśmy do drugiej części naszego spotkania.

       Grupa teatralna naszego UTW na rocznicowe święto 11 listopada przygotowała montaż poetycki – wierszy i pieśni o tematyce wojskowo – patriotycznej.

       Występ miał niecodzienną organizację i oprawę. Nasi artyści prezentowali się nie na scenie, lecz z różnych miejsc na widowni, akcentując charakter wierszy biało – czerwonym strojem. Wiersze przeplatane były nagraniami pieśni patriotycznych, których teksty prezentowane były na ekranie, co pozwalało na udział widowni. Większość pieśni i część wierszy to utwory znane, ale zaprezentowanie ich w tak nietypowy sposób zmieniło widownię i zachęciło do współudziału i współprzeżywania występu.

       Serdecznie dziękujemy kol. Grażynie Pawluczuk – prowadzącej grupę teatralną, Zbyszkowi Angielczykowi za wybór wzruszających pieśni i oczywiście wszystkim recytatorom. Z tym wzruszeniem w pamięci zakończyliśmy spotkanie.

Autor: Antonina SKORUK

Foto-galeria: Zbigniew ANGIELCZYK, Eugeniusz MAKAREWICZ

 

       Wykład został sfinansowany ze środków pochodzących z realizowanego zadania publicznego pt. „Propagowanie aktywnego trybu życia seniorów z miasta Hajnówki współfinansowanego z budżetu miasta Hajnówka”.