Komisja rewizyjna

  

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca            – Danuta KALINOWSKA
Z-ca Przewodniczącej   – Eugenia SZWARC
Sekretarz                     – Irena BARANOWSKA