Strona Główna

Inauguracja Roku Akademickiego 2017-2018

 

 

 

       11 października 2017 r odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Hajnówce.

       Jeszcze nie tak dawno, bo w czerwcu, uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 10 – lecia działalności naszego Stowarzyszenia, a już nadszedł czas, by zacząć kolejne dziesięciolecie.

 

       Spotkanie inauguracyjne rozpoczęło się od wystąpienia Prezesa Anatola Ochryciuka, który podziękował zaproszonym gościom i słuchaczom Uniwersytetu za przybycie. Następnie poinformował o działalności UTW w bieżącym roku. Będą kontynuowane podstawowe statutowe formy pracy:

-    wykłady,

-    seminaria,

-    zajęcia w grupach ćwiczeniowych (języki, komputery),

-    gimnastyka usprawniająca w sali gimnastycznej i w wodzie,

-    krótsze i dłuższe wyjazdy o charakterze poznawczym, kulturalnym i rekreacyjnym.

       Kol. Prezes wspomniał też o planach pozyskania nowego lokalu, który zostałby przeznaczony na zagospodarowanie przez UTW.

       Następnie głos zabrali przedstawiciele zaproszonych gości: starosta p. Mirosław Romaniuk i sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka – Jarosław Grygoruk, którzy podziękowali za zaproszenie i życzyli wytrwałości w dalszej działalności naszego stowarzyszenia.

       Kolejny punkt spotkania to wręczenie przez Prezesa legitymacji nowym członkom. W poczet słuchaczy naszego Stowarzyszenia przyjęto:

-    kol. Walentynę Dmitruk

-    kol. Marię Jańczuk

-    kol. Piotra Mirończuka

-    kol. Annę Oksentowicz

-    kol. Olgę Prokopiuk

-    kol. Marię Stelmach

       Kustosz Białowieskiego Parku Narodowego Ewa Moroz-Keczyńska zwróciła się do członków UTW z prośbą o pomoc przy realizacji projektu ,,Bieżeństwo – historia zwykłych ludzi”. Chodzi o podzielenie się z uczniami szkół średnich wspomnieniami, wiedzą o losach babć, dziadków, znajomych z okresu tzw. ,,bieżeństwa” uchodźctwa ludności z terenów zajmowanych przez nieprzyjacielską armię podczas I wojny światowej.

       Główną częścią uroczystości – jak zawsze – był wykład inauguracyjny. W tym roku wygłosił go prof. dr hab., prorektor ds. studenckich Uniwersytetu w Białymstoku Jerzy Halicki. Wykład „Wzajemna zależność jako oczekiwany sposób funkcjonowania w starzejącym się społeczeństwie” uwypuklił narastający problem demograficzny związany z systematycznym wzrostem udziału populacji osób starszych, a co za tym idzie, poważnym naruszeniem równowagi międzypokoleniowej i zmianą zależności w starzejącym się społeczeństwie. Wskazał na etapy zależności i formy pracy.

       Dźwiękami hymnu „Gaudeamus” zakończyła się część oficjalna.

       Występy artystyczne:

-    młodzieży ze Studia Piosenki Estradowej pod kierunkiem p. Marty Gredel – Iwaniuk;

-    dzieci z Zespołu Tańca Ludowego ,,Przepiórka” pod kierunkiem p. Justyny Biryckiej;

-    dzieci z Zespołu Tańca Nowoczesnego ,,Abrakadabra” pod kierunkiem p. Bożeny Żyża,

zakończyły tegoroczne spotkanie inauguracyjne.

Autor: mgr Irena Sidoruk

Foto-galeria: Stanisław CHOMICKI, Zbigniew Dzwonkowski, Zbigniew ANGIELCZYK