Projekt ,,Transgraniczne Dziedzictwo PB”

       Jak aktywnie spędzić czas wolny można było się przekonać na spacerze NW w dn. 21.08.2022r. zorganizowanego w ramach projektu ,,Transgraniczne Dziedzictwo PB” realizowanego przez Centrum Turystyki i Promocji ,,Kraina Żubra”. Po obejrzeniu filmu ,,Jestem Puszczą XXI wieku” reż. Bożeny i Jana Walenciaków wyruszyliśmy do Białowieży, a dalej trasą Simony Kossak na Dziedzinkę. Pięknie historię o Simonie i o Leśniczówce przedstawiła p. Małgorzata Karczewska. Na zakończenie spaceru było ognisko na ,,Filipówce”.

 

       Celem rajdu była promocja turystyki aktywnej oraz walorów turystycznych regionu PB.

Autor: Anna TELENTEJUK

     

    

 

Foto: Irena SIDORUK