Podlaskie Święto Chleba w Ciechanowcu

 

 

       Dnia 13 sierpnia 2023 roku członkowie UTW w ilości 55 osób udali się na wycieczkę do Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Odbyła się tu kolejna edycja XXI Podlaskiego Święta Chleba – imprezy, która co roku przyciąga tysiące osób – turystów i miłośników tradycji rolniczych. To jedna z największych imprez organizowanych w ciechanowieckim muzeum oraz w naszym województwie.

       Nasza grupa zdecydowała, że chciałaby w pierwszej kolejności zwiedzić część skansenową Muzeum Rolnictwa. Tego zadania podjął się kolega Eugeniusz Makarewicz. Swoje pierwsze kroki wśród dużego tłumu ludzi skierowaliśmy do Lamusa z Rudy Mazowieckiej,  to osiemnastowieczny piętrowy budynek o wymiarach 14 x 9 m,  z czterospadowym dachem porytym gontem. Lamus pełnił funkcję domowej rupieciarni, gdzie przechowywano rzeczy niepotrzebne i narzędzia wymagające naprawy, których szkoda było się pozbyć.

       Potem przeszliśmy do obiektu zw. Powozownią, gdzie prezentowane były dawne środki transportu. Nie obejrzeliśmy tej wystawy bo za wejście kazano zapłacić 10 zł, więc pomaszerowaliśmy dalej w kierunku kompleksu kościelnego. Kościół z Bogut-Pianek – 7 km od Ciechanowca stanowi charakterystyczny dla zachodniego Podlasia przykład drewnianego budownictwa sakralnego przełomu XIX i XX w. Skorzystaliśmy z okazji, iż obiekt był otwarty więc weszliśmy do środka. Obecny wygląd wnętrza kościoła, to efekt konserwacji zakończonej w 2012 roku, w wyniku której osłonięto zrąb budowli, pobielono ściany oraz przywrócono dawna kolorystykę ołtarzy i pozostałego wyposażenia. Skansenowa ścieżka po kolei doprowadzała nas do następnych obiektów, chaty, stodoły, dworek drobnoszlachecki oraz dwór myśliwski. Niektóre chałupy były otwarte więc można było zajrzeć do środka. W izbach odtworzono dziewiętnastowieczne wyposażenie domów mieszkalnych. O każdym mijanym obiekcie nasz przewodnik opowiadał krótką historię ich pochodzenia. Po zakończeniu zwiedzania nasza grupka rozpłynęła się po  rozstawionych w sporej ilości straganów i stoisk gdzie można było kupić wypieki kilkudziesięciu piekarni z regionu, skosztować wyrobów z jadłem regionalnym czy też nabyć piękne rękodzieła od lokalnych twórców ludowych.

       Chętni mogli obejrzeć paradę zabytkowych ciągników i lokomobil, które przypominały nam o dawnych czasach, kiedy to rolnictwo stanowiło trzon polskiej gospodarki. Z kolei na miłośników kultury ludowej czekały występy zespołów folklorystycznych i kapel ludowych.

       Sporą grupę osób zgromadziły pokazy żniwne na muzealnym polu w części B skansenu, gdzie można było zobaczyć jak odbywało się koszenie zboża sierpem i kosą, jak ustawiano snopki i jak odbywało się młócenie zboża.

       Impreza Podlaskie Święto Chleba była wspaniałą możliwością zapoznania się z dawną kulturą i historią Podlasia, z jego tradycjami żniwnymi oraz związanymi z nimi obrzędami, a nasza 55 osobowa grupa miała satysfakcję, iż mogła uczestniczyć i być świadkiem tego wspaniałego widowiska.

Autor: Eugeniusz MAKAREWICZ

Foto-galeria: Anna TELENTEJUK, Maria PIETRUCZUK, Grzegorz SZWARC, Eugeniusz MAKAREWICZ

              Wycieczka została sfinansowana ze środków pochodzących z realizowanego zadania publicznego pt. „Propagowanie aktywnego trybu życia seniorów z miasta Hajnówki współfinansowanego z budżetu miasta Hajnówka”.