Trudne sprawy naszego regionu na wykładzie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

 

 

   Rok 2015 zamykamy w Uniwersytecie Trzeciego Wieku wykładem podsumowującym dłuższą pracę w naszym powiecie, w której po części uczestniczyli słuchacze naszego stowarzyszenia, a bezpośrednio prezes Mirosława Pawłowska. Mowa o realizacji projektu p.t. „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Regionu Puszczy Białowieskiej”.

 

   Do projektu przystąpiło Starostwo powiatu hajnowskiego i 25. partnerów z Podlasia i o szerszym zasięgu działania. Programem kierowała Rada Programowa, koordynacją całego projektu zajmowała się p. Lucyna Lewczuk i to ona przedstawiła w ramach wykładu dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku podsumowanie zakończonego już projektu p.t. „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Regionu Puszcza Białowieska”.

   Projekt – rozłożony w czasie dwuletnim (2013 – 2015) obejmował wiele obszarów zainteresowania i zaangażował dużą grupę ludzi reprezentującą różne środowiska społeczne i zawodowe oraz grupy wiekowe. Efektem takiego zamysłu było zaangażowanie i współpraca na rzecz podejmowanych tematów z możliwie najszerszą społecznością regionu.

   Cel główny to skonkretyzowanie wizji zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego uwzględniając skomplikowany i trudny problem zachowania zasobów przyrodniczych terenu Puszczy Białowieskiej, a jednocześnie stworzenie warunków dogodnego życia dla mieszkańców regionu. Mówiąc krócej: pogodzić ekologię z ekonomią, troskę o przyrodę z troską o człowieka. Znaleźć rozsądną równowagę pozwalającą, by swoista symbioza świata ludzkiego i wszystkich istot żywych stała się możliwa.

   Zadanie to niełatwe, wymagające wiedzy, mądrości, dobrej woli i rozwagi. Ponieważ problemy tego typu mają charakter globalny, wypracowano już wiele skutecznych sposobów, na których można się wzorować.

   Realizatorzy projektu skupili się na temacie WIEDZA. Starali się dotrzeć skutecznie do dzieci i młodzieży, działaczy samorządowych i organizacji pozarządowych z szeroką informacją o aktualnym stanie potrzeb społecznych i potrzeb ochrony przyrody na naszych terenach z Puszczą Białowieską jako centrum zainteresowania.

   Kontrowersje wokół tematu, znane od lat zmuszają do szukania nowych rozwiązań, także korzystając ze sprawdzonych przykładów. Wzór główny to turystyka i gospodarka mało szkodząca przyrodzie, a dająca pożytki człowiekowi. Brzmi ładnie, praktyka nie jest już tak klarowna (interesy różnych grup zawodowych, koncepcji rozwojowych, finansowych).

   Nasza prelegentka przedstawiła bardzo szczegółowe sprawozdanie ukazujące imponującą i ciekawą pracę, niewątpliwy pożytek społeczny działań nad omawianym projektem. Należy wierzyć, że zaowocuje on społeczną świadomością i zrozumieniem wagi tego problemu w bliższej i dalszej przyszłości. Ale także zrozumieniem, że żyjemy w świecie, w którym nie ma łatwych wyborów i decyzji dobre – złe. Nie rozwiążemy z pewnością wszystkich problemów, ale przecież wiele można przy dobrej woli naprawić.

   Niech na zakończenie, za posumowanie posłużą przytoczone na koniec wykładu liczby.

   W całym projekcie uczestniczyło 4893 osoby, spotkaniami objęto ok. 900 uczniów, opracowano kilkadziesiąt dokumentów, materiałów do przetargów, odbyło się 6. wyjazdów do Białowieskiego Parku Narodowego. Zakupiono dla szkół filmy przyrodnicze, preparaty, foliogramy, teksty dydaktyczne i promocyjne, mapki turystyczne, albumy itp.. Taki film promocyjny obejrzeliśmy na koniec wykładu.

   Warto docenić, że omawiany projekt został wyróżniony wśród podobnych a film promocyjny podczas festiwalu X FilmAT Film, Art & Tourism Festiwal w Warszawie

zdobył:

I miejsce w kategorii za Najlepszy Film dla Młodzieży

I miejsce w kategorii za Najlepszy Film Turystyczny

   W naszym spotkaniu uczestniczył p. Burmistrz Jerzy Sirak i były Starosta Włodzimierz Pietroczuk, który był inicjatorem realizacji projektu.

   Obaj panowie wypowiedzieli się w sprawie wyrażając swoje poglądy na temat spraw zawartych w projekcie, szczególnie wobec aktualnych zmian politycznych w kraju.

   Dziękujemy za prezentacją tak ważnego dla nas wszystkich tematu p. Lucynie Lewczuk. Trudną materię wykładu złagodził występ taneczno-wokalny „Przepiórek” z Hajnowskiego Domu Kultury i piękny taniec z chustami naszych koleżanek.

   Bardzo dziękujemy.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Zbigniew ANGIELCZYK