Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce wznawia po wakacjach swoją działalność.

 

 

 

     2 X rozpoczęliśmy siódmy rok działalności UTW. Uroczystość inauguracyjna stała się już tradycją naszego Stowarzyszenia otwierającą nowy rok akademicki. Gościliśmy władze miasta i powiatu, licznie zebrali się słuchacze, był hymn studencki i wykład inauguracyjny. W tym roku wygłosił go dr Krzysztof CZYKIER adiunkt Uniwersytetu w Białymstoku.

 

 

Temat: Idea Uniwersytetu Trzeciego Wieku – dawniej i dziś.

 

     Zagadnienie to – bliskie zebranym, ale w formie pogłębionej i uporządkowanej było ciekawe i pożyteczne.

     Wykładowca przypomniał skąd wziął się zamysł uniwersytetu dla ludzi starszych i jaka myśl mu przyświecała.

   Szybkie przemiany w powojennej Europie, duża ilość ludzi w wieku poprodukcyjnym dysponująca znacznym potencjałem życiowym do indywidualnego i społecznego wykorzystania, a jednocześnie potrzeba mobilizacji tego pokolenia do działań wspólnotowych i samopomocowych zrodziła pomysł ujęcia tych potrzeb w ramy organizacyjne.   I tak w latach 70-tych XX w zrodziła się idea powołania uniwersytetów trzeciego wieku.

     Pierwszy uniwersytet powstał w 1973 r. w Tuluzie we Francji staraniem prawnika i ekonomisty Pierre’a VELLASA. Jego program zakładał dalsze kształcenie przyszłych studentów, prowadzenie badań nad starzeniem się (gerontologia) zacieśnianie więzi międzypokoleniowej w zakresie kultury.

     Ideą UTW zainteresowano się w Polsce już w 1975 r. z inicjatywy prof. Haliny SZWARC i wsparciu środowisk uniwersyteckich służących kadrą wykładowców.

   Uniwersytety Trzeciego Wieku popularyzowały ideę społecznego i indywidualnego wykorzystania ludzi w wieku poprodukcyjnym jako grupę z dużym doświadczeniem życiowym i społecznym, szerzyły wzorce wolontariatu.

     Kilkadziesiąt lat rozwoju uniwersytetów pozwala stwierdzić, że placówki te ciągle się rozwijają, są popularne, potrzebne, społecznie użyteczne. Obecnie mamy ich w Polsce około 300, powstają na całym świecie. Wzbogacają i aktualizują swój program, pozyskują sympatyków i sponsorów. Badania naukowe dowodzą pozytywne skutki społeczne ich funkcjonowania takie jak: integracyjną, aktywizującą, prozdrowotną, kulturalną, kształcącą.

     W podsumowaniu zacytuję naszego wykładowcę:

   „Uczestnictwo w Uniwersytetach Trzeciego Wieku prowadzi do stymulowania rozwoju osobowości przez ciągłe kształcenie intelektualne i fizyczne”.

     Warto też pamiętać, że:

     „Starości musimy się uczyć wcześniej, by później konsumować zebrane doświadczenie, bo o młodości nie stanowi wiek, młodość to stan ducha”.

     Naszych studentów nie trzeba o tym przekonywać. Udowadnia (i unaocznia) to medialna kronika działalności naszego Uniwersytetu za ubiegły, 2012/13 r., którą na zakończenie spotkania obejrzeli zebrani.

      Mamy nadzieję, że przyszłoroczna kronika będzie równie interesująca.

Autor: mgr Antonina SKORUK

  

Foto: Zbigniew Angielczyk