Grudniowy wykład dr Joanny Borowik.

 

 

 

    Grudniowy wykład dr Joanny Borowik pt. „Międzypokoleniowy przekaz kulturowy w rodzinach wiejskich województwa podlaskiego” przyjęliśmy z dużym zainteresowaniem i ciekawością ze względu na zapowiedź, że wykładowczyni w swej pracy badawczej zajmuje się pokoleniem ludzi starszych.

 

    Wykład dotyczył kwestii oddziaływania populacji seniorów na pokolenie wnuków w rodzinach wiejskich w trzech obszarach naszego województwa zróżnicowanych etnicznie i religijnie.

     Dziadkowice – mieszkańcy narodowości polskiej, katolicy.

     Narew – zamieszkała głównie przez Białorusinów, prawosławnych.

     Puńsk – to w 80 % Litwini, katolicy.

    Badania wykazały optymistyczny związek między pozytywnym stosunkiem do życia i świata badanych seniorów, a ich oddziaływaniem na młode pokolenie. Okazało się, że najbardziej zadowolonymi z życia są ludzie w Narwi, najbardziej zaś wycofani i nieufni są puńscy Litwini.

    Wszyscy badani wykazali jednak duże zainteresowanie i zaangażowanie w przekazywanie tradycji kulturowych, obyczajów, wartości i umiejętności swoim wnukom. Żyjąc w małych społecznościach, mając sporo wolnego czasu i przekonanie, że ich doświadczenie życiowe są wartościowe, chętnie przekazują je wnukom, za co spotykają się z dużą aprobatą młodego pokolenia. Dzieci i młodzież chętnie słucha opowieści „jak dawniej bywało”, uczy się zajęć praktycznych, uczestniczy w imprezach folklorystycznych i pracach gospodarskich, wreszcie kultywuje język gwarowy.

    Nieco trudniejsze i bardziej zawiłe są stosunki w rodzinach litewskich, które uwikłane w historyczne problemy polsko-litewskie wykazały mniej optymizmu.

    Wnioski ogólne wypływające z badań są pozytywne – ważna, a jednocześnie potrzebna społecznie i kulturowo jest aktywność pokolenia ludzi starszych jako strażników tradycji, nauczycieli i wychowawców, wreszcie opiekunów młodego pokolenia żyjącego w zglobalizowanym świecie „cywilizacji cyfrowej”.

    Seniorzy wzbogacają ten świat, a czasem porządkują i utrzymują w nim ład moralny. A zaprzyjaźnieni z dziadkami młodzi też dziadków czegoś pożytecznego uczą, choćby obsługi komórki.

    Pani doktor mówiła też o praktycznych działaniach współpracujących z nią młodych naukowców m.in. o prowadzeniu „Szkoły dla dziadków”.

    Bardzo nam się podobał wykład i wykładowczyni – osoba otwarta, bezpośrednia i komunikatywna. Zaskarbiła naszą wdzięczność i sympatię.

    Miłym akcentem artystycznym na okres przedświąteczny był występ wokalny „Studia Piosenki HDK” prowadzonego przez P. Martę Gredel-Iwaniuk.

Autor: mgr Antonina SKORUK

 

Foto: Stanisław CHOMICKI