Jubileusz 10-lecia.

 

 

 

        Rok akademicki 2016/17 już niemal od początku traktowaliśmy jako jubileuszowy, bo przygotowania do oficjalnej uroczystości były wpisane w roczny plan pracy. Wiele czynności z nim związanych wymagało bowiem dłuższego czasu. Chcieliśmy żeby to było święto naszego Uniwersytetu, byśmy mogli nie tylko spotkać się w swoim gronie i podsumować nasze dokonania z całej dekady, ale też by, w tym spotkaniu uczestniczyli ludzie, którzy nas wspomagali i w pewnym sensie współtworzyli z nami Stowarzyszenie.

 

       W prace przygotowawcze kierowane przez Prezes Mirosławę Pawłowską włączył się cały zarząd i wielu szeregowych członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. O planowanej uroczystości pamiętały też władze miasta i powiatu wspierając nas dodatkowo dotacją, – za co dziękujemy.

       Szczególnie trudny był ostatni okres, kiedy zabrakło naszej Prezes, wtedy ambicją i zobowiązaniem przygotowujących uroczystość było takie działanie, jakby Mira była z nami.

       Staraliśmy się, by jubileusz przypominał lata, które są za nami. Obrazowała to wystawa kart z kroniki „papierowej” i internetowej, a także bogata galeria zdjęć i prac fotograficznych naszych słuchaczy.

       Prowadzenie uroczystości Zarząd powierzył założycielowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku Leonardowi Kulwanowskiemu. Był hymn państwowy i przypomnienie obu nieżyjących przewodniczących/prezes (wcześniej złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze na ich grobach). Powagi spotkaniu dodał polonez w wykonaniu grupy tanecznej Uniwersytetu. Prowadzący powitał gości – z patronackiej uczelni (Uniwersytetu w Białymstoku) profesorów Małgorzatę i Jerzego Halickich, od prorektora Politechniki Białostockiej prof. Jarosława Perszki dostaliśmy list gratulacyjny, podobnie jak od prof. Barbary Kudryckiej. Zaproszenie też przyjęła Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku kol. Maria Szulga. Witaliśmy serdecznie p. Burmistrza i Starostę, zaproszonych gości ze szkół i instytucji a także naszych darczyńców.

       Wysłuchaliśmy okolicznościowej wypowiedzi przypominającej początki Stowarzyszenia i lata jego działalności, a także próbę ich podsumowania. Sporo czasu zajęły imienne podziękowania przedstawicielom instytucji i szkół, w tym nauczycielom prowadzącym zajęcia kursowe i ćwiczeniowe (znaczną ich część prowadzili słuchacze UTW). Przypomnieliśmy i wyróżniliśmy też tych członków UTW, którzy należą od początków istnienia Stowarzyszenia. Wszyscy wyróżnieni dostali pisemne podziękowanie i pamiątkową statuetkę.

       Nasi goście również złożyli nam podziękowania, gratulacje i życzenia – pozytywne i miłe słowa cenimy sobie bardzo, bo upewniają one o sensowności naszych działań nie tylko dla nas samych.

       Część oficjalną uroczystości piękną klamrą zamknęła wiązanka tańców naszych studentek.

       Po przerwie na kawę i coś słodkiego zebrani obejrzeli przedstawienie teatralne przygotowane przez grupę słuchaczy. Były to fragmenty dramatu Jerzego Szaniawskiego „Dwa teatry”. Widownia bardzo przychylnie oceniła spektakl.

       Wszyscy zebrani jeszcze dłuższy czas z ożywieniem dyskutowali o Uniwersytecie, ale już w holu przy cateringowych przekąskach. Z „podsłuchu” wydaje się, że zebraliśmy pozytywne oceny, a studenci uzyskali zaliczenie w komplecie także u prawdziwych akademickich wykładowców. Cieszy nas to, mobilizuje i zobowiązuje na przyszłość.

       Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przebiegu Jubileuszu dziesięciolecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku – nasze senioralne Alma Mater – autorka tego tekstu i cały Zarząd składają serdeczne podziękowania i życzenia pięknych, letnich wakacji.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Stanisław CHOMICKI, Zbigniew DZWONKOWSKI, Zbigniew ANGIELCZYK

Reportaż STUDIA TV z Jubileuszu 10-lecia UTW, dla TVK Hajnówka.